Ingen har väl missat broschyren Om krisen eller kriget kommer, som skickades ut till alla hushålll i dagarna? Krisberedskapsveckan, som pågår den här veckan, är en årlig kampanj med syfte att öka kunskapen hos allmänheten om hur man bör förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap. Men hur långt sträcker sig kommunens ansvar och hur ser krisberedskapen i offentliga kök ut?