Kanske kan arbetet som sker i EU-kommissionen kännas avlägset? Men nu vill kommissionen engagera medborgare och bransch i tidigare skeden och göra det lättare att komma med eventuella synpunkter.