Inger Stevén arbetar med mat och måltider som förebygger fallolyckor och har varit involverad i arbetet med äldreomsorgens måltider. Vi bad henne göra en snabb överblick över Socialstyrelsens nya kunskapsstöd kring undernäring som kom i maj 2019.