Här kommer ett par tips på inspirerande material framtaget av Best Service-nätverket kring måltider på sjukhus. Kanske kan detta vara något som kan användas på utbildningar, kompetensutvecklande aktiviteter eller arbetsplatsträffen på just ert sjukhus? Utmärkt initiativ från detta nätverk som vi på Livsmedelsverket ser kompletterar våra Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus  på ett ypperligt sätt.

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i samtliga regioner. Nätverket syftar till att utveckla servicefrågor inom hälso- och sjukvården. Nätverket samordnar och jämför sig bland annat kring frågor som gemensamma mätningar och nyckeltal. De arrangerar erfarenhetsutbyten och kompetenshöjande insatser men tar även fram visst gemensamt kommunikationsmaterial. De har en särskild expertgrupp för måltider vilka nu tagit fram trevligt material kring sjukhusmåltiderna som vi gärna sprider vidare.

Utbildningsfilm om Trivsamma måltider på sjukhus

Livsmedelsverkets pusselbit “Trivsam” i Måltidsmodellen

En film som vänder sig till dig som arbetar på en vårdavdelning och visar hur du kan skapa en trivsam måltidsmiljö för patienten. Kan passa som diskussionsunderlag, utbildning eller kompetensutveckling både för vårdpersonal eller exempelvis måltidsvärdar.

Filmen finns att se på Youtube eller på Best Service webbsida: Videos

Dessutom finns en kompletterande affisch att ladda ned och skriva ut som Best Service kallar för “Skapa måltidstrivsel“.

Utbildningsfilm om Säkra måltider – livsmedelshygien på sjukhus

Livsmedelsverkets pusselbit “Säker” i Måltidsmodellen

En film som vänder sig till dig som arbetar med måltiderna på en vårdavdelning och som förklarar hur livsmedel ska hanteras på säkert sätt.

Filmen finns att se på Youtube eller på Best Service webbsida: Videos

Fler tips på utbildningsmaterial kring måltider på sjukhus

Letar ni fler tips på bra material att använda om och kring måltider på sjukhus? Vi har tidigare här på Måltidsbloggen tipsat om den webbutbildning som Region Stockholm tagit fram. Du hittar mer info om den här: Tips: Ta del av e-kursen “Måltider på sjukhus” – Måltidsbloggen (maltidsbloggen.se)