Januari lider mot sitt slut och året, som av många förväntas ta revansch på corona-året 2020, har dragit igång! Här kommer några glimtar av vad som ligger i loopen. Välkomna, nu fortsätter MÅLTIDSÅRET 2021!

Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus

Under 2021 fortsätter arbetet med att sprida våra Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus. Hur kan vi tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för att de offentliga måltiderna tas till vara och blir en tydligare del av vården? På vår webbplats kan du ladda ner riktlinjerna, beställa en tryckt upplaga eller inspireras av goda exempel och utbildningsmaterial. https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/sjukhus

Fakta om de offentliga måltiderna i Sverige

Planering pågår nu för årets kartläggning av de offentliga måltiderna i Sverige. Det handlar om mål och styrning, organisation, måltidskvalitet, matsvinn och andra intressanta fakta. Nytt för den här gången är att regionerna kommer att ingå kartläggningen, vilket ger en ännu mer heltäckande bild av de offentliga måltidernas utveckling i Sverige. Ta del av resultaten från 2018 års kartläggning eller läs mer om kartläggningen på webbplatsen.

Hållbart skolmåltidssystem

Hela livsmedelssystemet behöver ställas om och skolmåltiderna är ett bra område att börja med. Livsmedelsverket är tillsammans med andra myndigheter med i Vinnova-projektet Ett nytt recept för skolmåltider för att utforska hur ett hållbart livsmedelssystem kan se ut – från jord till bord och tillbaka igen. Nu pågår arbetet med att välja ut kommuner som ansökt om att vara utvecklingsmiljöer för hållbara skolmåltider. Läs mer om projektet på webben. https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/sjukhus

Beredskapsstöd till offentliga måltidsverksamheter

Pandemin har testat landets krisberedskapsförmåga och måltider har serverats under nya och svåra omständigheter. De nya erfarenheterna tas tillvara i Livsmedelsverkets projekt Beredskapshandbok för offentliga måltider som fokuserar på att stärka regionernas och kommunernas beredskap för livsmedelsförsörjning vid kris och planering för höjd beredskap. Projektgruppen planerar nu för årets aktiviteter, mer om det inom kort! Här kan du läsa mer om projektet.

Kompetenscentrum – Förändringar i laguppställningen

Då vår kära kollega och projektledare för kompetenscentrum, Anna-Karin Quetel, har axlat nya utmaningar på Livsmedelsverket finns några förändringar i teamet. Inger Stevén, som var med från starten 2011 är nu äntligen tillbaka igen efter några år med närbesläktade uppdrag. Karin Fritz och Ulrika Backlund, rutinerade i offentliga måltidssammanhang är kvar, liksom våra proffs inom kommunikationsområdet, Sara Johansson och Jorun Sanner Färnstrand. Jag själv, Emelie Eriksson, kliver in som projektledare. Anställd på Livsmedelsverket sedan 2018 och med en bakgrund bland grytor och bleck.

Hej, säger vi!

Lycka till, Anna-Karin! Att efterträda någon som både krattat och röjt vägen fram är både lätt och svårt, men med trygg uppbackning av tungviktare till kollegor – både på nära håll och runt om på Livsmedelsverket – fortsätter vi tillsammans arbetet med att utveckla de offentliga måltiderna!

Kompetenscentrum 10 år i år!

Hur vi ska fira? Följ oss så får ni se!

Hör av er!

Nu ser vi fram emot att möta er, digitalt och så småningom IRL. Kontakta oss gärna!

Måltidsblogg

Mejl och telefon

Webbplats