Nu är ett utmanande och annorlunda år till ända. En pandemi svepte över världen och lämnade ingen oberörd.  Samtidigt har jorden snurrat vidare, de offentliga måltiderna tagit ett par rejäla kliv framåt och vi har firat den offentliga måltidens dag. Här kommer några av våra reflektioner från året som gått …och en liten spännande nyhet om 2021!

Virus och digital utveckling

Coronaviruset har rört om i våra liv och fått oss förstå hur skört livet och vardagen faktiskt är. Att något så “litet” kan ha så stor påverkan är lite svårt att ta in. Men krisen har också satt ljuset på den offentliga måltiden och dess samhällsviktiga funktion. Branschen kom snabbt på tårna och frågorna kring coronaviruset strömmade in till oss på Livsmedelsverket tidigt i våras. Sedan fick vi alla bevittna en häftig problemlösningsförmåga och kraftsamling från köksregionerna i vård, skola och omsorg!

Många digitala möten och webbinarier har det blivit för Karin och oss andra 2020.

Nya arbetssätt har utvecklats, nya samarbeten har etablerats och erfarenheter vunnits. Såväl på myndigheter, i kommunhuskorridorer och i köken har den digitala kompetensen tagit stora kliv framåt. Plötsligt kan vi nå massor av människor genom några enkla knapptryck och vi lär oss klistra digitala post-it lappar på distans (hyfsat bra i alla fall). Nu håller vi i och håller ut och ser till att ta tillvara alla viktiga lärdomar till livet efter corona.

I början på nästa år publicerar vi tillsammans med Folkhälsomyndigheten en gemensam rapport kring erfarenheter och konsekvenser från coronapandemin i offentliga kök.  Håll utkik!

Nya riktlinjer för sjukhusmåltider

I oktober fick vi äntligen sjösätta de nya nationella riktlinjerna för måltider på sjukhus! Vi har som mål att beslutsfattare och personal inom hälso- och sjukvård använder riktlinjerna som ett stöd i arbetet med att utveckla måltiderna på sjukhus; att riktlinjerna uppfattas som ett bra stöd för att planera och följa upp personcentrerade måltider med matgästens önskemål och behov i centrum; samt att riktlinjerna leder till att mer mat hamnar i magen och mindre mat slängs i onödan. Idag är nära hälften av alla patienter som läggs in på sjukhus undernärda eller riskerar undernäring, trots det blir maten alltför ofta kvar på tallriken.

De nationella riktlinjerna bygger på Nordiska Näringsrekommendationer och forskning kring måltidernas utformning och organisation på sjukhus. Nu finns ett tydligt och konkret stöd kring hur måltiderna på sjukhus bör utformas. Men det är också nu det stora arbetet börjar – hur får vi i praktiken till en ny generation sjukhusmåltider i Sverige? Här kommer vi behöva kroka arm med er som arbetar ute i verksamheterna. Hör gärna av er om ni har tankar på hur vi kan lyfta måltiderna på sjukhus gemensamt.

Läs mer om riktlinjerna och underlagen här: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/sjukhus

Emelie och Ulrika presenterar och diskuterar de nationella riktlinjerna för måltider på sjukhus på Kost och Närings digitala konferens i oktober 2020.

Skolmatssystemet – ombyggnad pågår!

Vi behöver designa ett skolmåltidssystem som bidrar till ökad kunskap om mat, leder till ökad måluppfyllelse i skolan, ger hälso- och miljövinster, stärker den svenska matproduktionen och ökar innovationskraften i livsmedelssektorn samt stärker den lokala och nationella ekonomin. Vinnova och Livsmedelsverket driver tillsammans med andra nationella myndigheter och organisationer projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Målet är ett skolmåltidssystem som bidrar till en social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Under våren 2020 har vi kartlagt det svenska skolmåltidssystemet och identifierat några centrala utmaningar, så kallade hävstångspunkter. Om vi kan möta utmaningarna kan vi lyfta hela skolmåltidssystemet. Det handlar om allt från mat som del av undervisningen och nya sätt att nyttja skolrestaurang och skolkök, till logistik och minskat matsvinn. Det kan också handla om bönders förutsättningar att producera hållbar mat som kommunerna efterfrågar. För att verkligen göra det möjligt att ställa om skolmåltidssystemet – och på sikt hela livsmedelssystemet – behövs åtgärder på alla nivåer. 

Vill din kommun vara med och utforma framtidens hållbara skolmåltidssystem? Nu erbjuder Livsmedelsverket och Vinnova fyra kommuner att bli projektpart i Ett nytt recept för skolmåltider och öppna upp sin verksamhet som utvecklingsmiljö. Sista ansökningsdag är 26 januari 2021. Ta chansen och sök! Mer information finns här: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/samarbeten/projekt2/ett-nytt-recept-for-skolmaltider

Mindre matsvinn i offentliga kök

I januari publicerades landets första data på matsvinnet i offentliga kök. Kartläggningen genomfördes hösten 2019 och 211 av landets 290 kommuner bidrog med någon form av matsvinnsiffror. Om medianvärdet för de olika matsvinnstyperna (köks-, serverings- och tallrikssvinn) lades samman för förskola och skola gav det ett totalt matsvinn på 60–70 gram per ätande person (exklusive dryck). Matsvinnet vid lunchen var lägst i skolan, där också en majoritet av kommunerna har siffror att redovisa och där sannolikt mest insatser har gjorts för att minska matsvinnet. Därefter kommer förskolorna. Matsvinnet är störst inom äldreboenden, där det dessutom är ovanligt att kommunerna alls har gjort några mätningar. I alla verksamheter uppstår mest matsvinn i samband med serveringen. Bara i skolan kastas det dagligen 34 ton mat i onödan från serveringen. På ett år blir det totalt 6100 ton, det vill säga 5,5 kg per elev och år. Läs mer här: https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/artiklar/2020/l-2020-nr-01—fakta-om-offentliga-maltider-2019

I mars lanserades Handbok för minskat matsvinn i offentliga kök. Den bygger på den framgångsrika Göteborgsmodellen för mindre matsvinn men har kompletterats med avsnitt om tallrikssvinn, konsumtionsmätning och Livsmedelsverkets nationella mätmetod för matsvinnsmätning. Handboken har presenterats i många olika digitala forum. Läs mer här: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/matsvinn-i-storkok/handbok-for-minskat-matsvinn

Ny stark laguppställning i kompetenscentrum 2021

Med detta blogginlägg tackar Anna-Karin för sig som projektledare! Jag ska ta mig an lite andra utmaningar på Livsmedelsverket, men kommer såklart hänga kvar med en fot på området. (Har man väl börjat med offentliga måltider är det svårt att sluta!) Nästa år kommer stafettpinnen för att leda kompetenscentrum lämnas över till en mycket kunnig och engagerad kollega, väl bevandrad runt de offentliga grytorna. Vem det blir och hur laguppställningen kommer se ut håller vi på till efter julledigheterna! Men jag kan redan nu avslöja att det kommer bli bra, riktigt bra! 🙂 

God jul!

Se nu till att få lite skön och välbehövlig ledighet över jul och nyår. Inget blir som vanligt i år, men jag hoppas ändå att ni får njuta av god mat och några fina dagar med de närmaste!

Från oss alla, till er alla – en riktigt god jul och ett gott nytt 2021!