Idag, den 15 oktober, firar vi den Offentliga måltidens dag! Runt om i landet sjuder det av aktiviteter. Passa på att uppmärksamma måltiderna i vård, skola och omsorg idag! Och människorna bakom.

De offentliga måltiderna skapar matglädje och bidrar till hållbar utveckling.

Det är det vi arbetar för. Med matglädje menar vi en positiv måltidsupplevelse för individen utifrån måltidens sociala sammanhang och gastronomiska kvalitet.

 Med hållbar utveckling menar vi:

  • Minskad negativ miljöpåverkan
    • Bidrag till Sveriges miljökvalitetsmål, framförallt minskad klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald
  • Bättre och mer jämlik folkhälsa
    • Ökat välbefinnande, minskad undernäring och övervikt, ökat intag av frukt, grönsaker och fullkorn, minskat intag av salt och socker, bättre matvanor i socioekonomiskt utsatta grupper, jämlika möjligheter att göra hållbara val i offentliga måltidssammanhang
  • Positiv samhällsutveckling
    • Högre kvalitet på vård, skola och omsorg, cirkulärt livsmedelssystem, stärkt lokal och nationell ekonomi, fler arbetstillfällen i livsmedelssektorn, en levande landsbygd, ökad beredskap och stärkt civilt försvar, stärkt kompetensförsörjning, ökad demokrati och integration.

De offentliga måltiderna utgör på så sätt, när de utformas rätt, ett unikt och kraftfullt verktyg som gör världen lite bättre.

En pojke och en kvinna med förkläden skär grönsaker i ett kök.

Idag är det fest!

Idag, den 15 oktober, firar vi den Offentliga måltidens dag! Runt om i landet sjuder det av aktiviteter. Passa på att uppmärksamma måltiderna i vård, skola och omsorg idag. Och människorna bakom. Här finns energi, innovation och massor av idéer kring hur vi tar nästa steg mot ett hållbart samhälle.

Två kockar lagar mat i ett storkök.

De offentliga måltiderna utgör ett dukat bord av möjligheter!

Se mångfalden av aktiviteter och initiativ i branschen som händer idag på Mattankens webbplats:

https://mattanken.se/mattanken/offentligamaltidensdag.4.6032dc1416f733f8864df23e.html