Mätprotokollet för registrering av matsvinn har uppdaterats så att ni även har möjlighet att registrera det oundvikliga matavfallet, alltså ben, skal och kaffesump etc.

I den nya matsvinnskartläggningen som är på G frågar vi också efter oundvikligt matavfall så att vi kan få fram det totala matavfallet. Läs mer om det här. Nu är mätprotokollet uppdaterat så att ni som använder det har möjlighet att även registrera dessa siffror. Ni hittar mätprotokollet längst ner på denna sida, här finns även en instruktionsfilm för hur man använder protokollet.

Många av er använder andra digitala system för att registrera matsvinnet. Vi för en dialog med med dessa företag så att ni på sikt ska kunna registrera oundvikligt matavfall även i dem.