“Ett lyft för hela yrkeskåren” – så säger Gerd Andersson, kock och yrkesbedömare i Borås stad, om möjligheten att validera måltidspersonal till kockar.

Genom validering i offentliga kök lyfter vi både branschen, våra medarbetare, underlättar rekrytering och tillvaratar kompetens och arbetsförmåga.

Så här går det till!

Validering är ett sätt att säkerställa kompetensen hos de som lagar mat i restaurangkök. Detta är en film där Borås stad berättar hur det går till och varför de validerar. Filmen är framtagen tillsammans med Validering Väst och UHR (Utbildningsrådet för hotell och restauranger).

Läs mer om kompetensförsörjning och validering i ett blogginlägg från i våras: http://maltidsbloggen.se/2020/05/ta-makten-over-kompetensforsorjningen/

Läs mer om validering och yrkesbedömning på UHR:s webbplats