Från om med den 1 juli 2020 ska serveringar inom vård, skola och omsorg följa Folkhälsomyndighetens Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, grundförfattning HSLF-FS 2020:12. Den tidigare föreskriften för serveringar har upphört att gälla.

Offentliga restauranger ska från 1 juli följa de generella reglerna och råden för den aktuella verksamheten

För offentliga måltider gäller numera samma regler som för skola, vård och omsorg och andra verksamheter i Sverige Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, Grundförfattning HSLF-FS 2020:12.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten:

  1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,
  2. markerar avstånd på golvet,
  3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
  4. håller digitala möten,
  5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
  6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Folkhälsomyndigheten har sammanfattat dessa på film och affisch att sätta upp i lokalen. Du hittar dem på denna webbplats:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/alla-har-ansvar-att-forhindra-smitta-av-covid-19/bromsa-smittan–det-har-kan-din-verksamhet-gora/

Dessutom finns även särskild information, råd och rekommendationer förskola, skola och gymnasium:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

För vård och omsorg har Socialstyrelsen samlad information och stöd:

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

Ny lag för restauranger ersätter den tidigare föreskriften för serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag i kraft för restauranger, barer och caféer kring deras ansvar för att förhindra spridning av covid-19. Den nya lagen omfattar inte serveringar inom förskola, skola, vård och omsorg vilket den tidigare föreskriften gjorde. Den tidigare föreskriften Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. slutade gälla i och med att den nya lagen trädde i kraft.

Den nya lagen heter Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2020526-om-tillfalliga-smittskyddsatgarder_sfs-2020-526

Offentliga restauranger omfattas alltså inte av detta regelverk. Det gör inte heller ideella organisationer som serverar gratis mat och personalrestauranger.

Mer om coronavirus och mat

Istället för att kök och verksamheten inom vård, skola och omsorg ska följa olika regler och rekommendationer har man nu alltså samma föreskrift och allmänna råd. Vi hoppas att detta underlättar samverkan och leder till en effektiv smittbegränsning i vård, skola och omsorg.

På Livsmedelsverkets webbplats finns även fortsättningsvis sammanfattande information om coronaviruset för konsumenter, företag och offentliga kök.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/coronavirus

PS…

Tusen tack för alla inspel om hur coronavåren påverkat måltidsverksamheten som redan strömmat in!! Mejlboxen är öppen hela sommaren och i slutet av augusti sammanställer vi era erfarenheter tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Läs mer om hur du kan bidra i ett tidigare blogginlägg: http://maltidsbloggen.se/2020/06/efterlysning-erfarenheter-fran-coronavaren-2020-i-offentlig-maltidsverksamhet/