Idag inleds #krisberedskapsveckan, som på alla sätt är annorlunda i år jämfört med tidigare. Syftet med veckan är att uppmärksamma krisberedskap – och syftet är uppnått. Med råge.

En tuff period som andas flexibilitet, kreativitet och hjälpsamhet

Ni är många som hade planerat och satsat för att på olika sätt uppmärksamma de offentliga måltiderna, ur ett krisperspektiv, den här veckan. Nu har mycket fått ställas in, läggas på hög, pausats – för att ta hand om den verkliga och pågående krisen. Men det bubblar. Överallt ser och hör vi hur ni hjälps åt, får till nya samarbeten, hittar kreativa och flexibla lösningar på omöjliga utmaningar. Mycket med hjälp av den digitala teknikens under! Det är vi – människan – som gör skillnad och är en ovärderlig resurs i krishanteringen, vilket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap också kommer att lyfta under veckan. Läs mer om Krisberedskapsveckan på MSB:s webbplats.

Ny chans till digitalt erfarenhetsutbyte

Förra veckan anordnade MåltidSverige ett digitalt dialogmöte där ett 30-tal måltidschefer deltog och utbytte erfarenheter från arbetet under pågående coronapandemi. Dessutom fick deltagarna ta del av exempel från Trollhättan och Strängnäs på hur man kan omsätta teori så det passar den egna verkligheten. En ny chans att delta i en digital dialog ges den 19 maj, läs mer på MåltidSveriges webbplats

Vi fortsätter att ringa in krisberedskap

Som vi bloggat om tidigare har arbetet med att ta fram en beredskapshandbok för offentliga måltidsorganisationer (inom ramen för projektet Beredskapsstöd för livsmedelsförsörjning avseende måltidsverksamhet i regioner och kommuner) startat. Den senaste veckan har två uppstartsmöten med vår referensgrupp genomförts. Tack vare viktig och relevant input från dem och många andra som bidrar med erfarenhet kan vi kartlägga vilket innehåll som handboken bör  ha för att vara ett stöd till er i framtida beredskapsarbete. Har du frågor, vill du bidra till arbetet  eller komma med synpunkter? Hör gärna av dig till emelie.eriksson@slv.se

Du kan läsa mer om projektet på Livsmedelsverkets webbplats. Där finns även mer information på temat krisberedskap kopplat till livsmedelsförsörjning och offentliga måltider.

Fortsätt ge måltiderna utrymme!

Det är en utmaning för många att lyfta måltidsorganisationen som en självklar tillgång med en given plats i kommunen eller regionen. Men kanske ändå nytt ljus har riktats mot köken, som kan ge skjuts i måltidsfrågorna framåt. Vi hoppas det och gör vad vi kan för att stötta.

Ta hand om varandra den här och alla andra veckor!