WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fisk och skaldjur lanseras den 28 maj – via ett digitalt webbinarium så att alla som är nyfikna kan vara med!

Viktigt att göra medvetna val

Det är stora volymer fisk som köps in till offentliga kök. Du som ansvarar för inköpen kan verkligen göra skillnad genom att köpa in fisk och skaldjur som har fiskats på ett hållbart sätt och från stabila bestånd. Att göra medvetna val spelar roll och här kan WWF:s fiskguide vara en hjälp.

Guiden är ett bra komplement till Livsmedelsverkets information om hur man kan göra miljösmarta val av fisk och skaldjur.

WWF:s fiskguide fokuserar på miljöaspekter, men tar inte upp hälsoaspekter. Läs mer om hälsoaspekter, som miljögifter i fisk, i Livsmedelsverkets råd om måltiderna i förskola och skola.

Mer att läsa om sjömat

För dig som vill läsa mer om sjömat finns möjlighet att förkovra sig nedan:

Via länken nedan kan du anmäla dig till webbinariet den 28 maj kl 9.30-11.00

https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_0iuvcqqQREisfXoC5V_cqg

Du hittar fiskguiden här: http://fiskguiden.wwf.se