Offentliga måltidens dag – 15 oktober 2020

Den offentliga måltidens dag 15 oktober

Vi har fantastiska offentliga måltider i vårt land! Vi vill att fler ska få upp ögonen för det och stödjer därför initiativet Offentliga måltidens dag den 15 oktober. Detta initiativ koordineras av MATtanken och är tänkt att bli en dag då kommuner och regioner i hela landet visar upp sin måltidsverksamhet på olika sätt.

Vad är Offentliga måltidens dag för någonting?

Måltidens dag har instiftats av Måltidsakademien och infaller alltid tredje torsdagen i oktober – i år (2020) den 15 oktober. I samråd med Måltidsakademien förstärker MATtanken i år dagen och arrangerar parallellt med Måltidens dag även den Offentliga måltidens dag.

Eva Sundberg, initiativtagare till Offentliga måltidens dag och projektledare på Jordbruksverket och för projektet MATtanken beskriver satsningen med egna ord:
– Vi vill ge de offentliga måltiderna i hela landet en chans att synas, att visa allmänheten allt det viktiga och omfattande jobb som görs. Många har en förlegad bild och känner inte till hur mycket som faktiskt hänt. Den kunskapsluckan vill vi komma åt.

Vi har fantastiska offentliga måltider i vårt land! 🥳På Offentliga måltidens dag den 15 oktober kommer…

Publicerat av Offentliga måltidens dag Onsdag 25 mars 2020

Hur går det till och vad ska man göra om man vill delta?

Det är upp till varje måltidsverksamhet, kommun och region att bestämma. Man kan satsa på en (eller flera) aktivitet(er) och bara fantasin sätter gränserna för på vilket sätt ni kan delta. MATtanken kommer att vara med och stötta med informationsspridning men också med inspiration, material och en idébank för aktiviteter. Läs mer om vad ni konkret behöver göra för att delta på MATtankens webbplats: mattanken.se/omd

Nu ser vi till att, med koordinerade och gemensamma krafter, lyfta fram och visa upp de moderna och hållbara offentliga måltider som serveras runt om i landet. Måltider som gör skillnad!

Mer information