Branschriktlinjerna för offentlig säker mat inom vård, skola och omsorg upprättades av Sveriges kommuner och regioner i april 2019. Nu kompletteras de med anledning av covid-19.

Ta del av den kompletterande informationen på SKR:s webbplats: http://offentligsakermat.se/informationtilloffentligakokmedanledningavcovid19.629.html

Läs mer:

Livsmedelsverket arbetar ständigt med att förmedla relevant och uppdaterad information på vår webbplats, här kan du läsa det senaste om coronavirus: www.livsmedelsverket.se/corona