Ingen vill slänga mat i onödan. Ändå slängs så mycket som en tredjedel av all mat som produceras globalt. Även i offentliga måltider kastas det en hel del mat. Det visar den kartläggning som vi presenterade i januari. Vi vet också att många matgäster i förskolan, skolan, vården och omsorgen äter för lite mat.

Ni som jobbar i de offentliga måltidsverksamheterna kan vara – och är till stor del redan! – föregångare i arbetet med att minska matsvinnet. Som stöd i ert viktiga arbete för att mer mat ska hamna i magen och mindre i soptunnan lanserar vi nu en handbok. Den innehåller förslag på konkreta åtgärder för att minska svinnet i köket, vid serveringen och från matgästernas tallrikar. Handboken bygger på Göteborgs stads framgångsrika arbete.

För att veta om matsvinnsarbetet har effekt är det A och O att mäta svinnet. Därför finns Livsmedelsverkets nationella mätmetod för matsvinn med som en del i handboken och dessutom stöd för hur man mäter konsumtion, alltså hur mycket av den lagade maten som faktiskt äts upp.

Inom kort publicerar vi också en Power Point-utbildning som komplement till handboken.

In och läs handboken på Livsmedelsverkets webbplats och se vad du och dina kollegor kan göra! 🙂 Tillsammans kan vi minska matsvinnet – tillsammans kan vi göra skillnad!

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/matsvinn-i-storkok/handbok-for-minskat-matsvinn