Enligt Folkhälsomyndighetens och Skolverkets nuvarande bedömning (30/3) omfattar förbudet mot allmänna sammankomster på över 50 personer inte skolor och förskolor. Men det är ändå lämpligt att organisera serveringen på ett sätt som gör att färre barn och elever äter samtidigt.

Skolan omfattas inte av förbudet men rekommendationer på väg

Läs Skolverkets svar på frågan Inbegrips skolor i förbudet mot allmänna sammankomster med över 50 personer? direkt på deras webbplats:

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset—fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen#h-Skolorochforbudetmotallmannasammankomster

Bra att se över serveringslogistik

(text från Skolverkets webbplats 30/3)

Även om förbudet inte gäller skolor och förskolor kan det vara lämpligt att, i samverkan med måltidsverksamheten, organisera serveringen på ett sätt som gör att färre barn och elever äter samtidigt.

Lösningar kan se olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika förutsättningar. Diskutera vilka lösningar som kan fungera för er utifrån era lokala förutsättningar. Det är viktigt att eleverna äter skolmaten för att orka med skoldagen. Några exempel på lösningar för alla eller vissa elevgrupper skulle kunna vara att

  • låta eleverna äta i fler skollokaler, till exempel uppehållsrum, klassrum och lokalen där eleverna vanligtvis får undervisning i hem- och konsumentkunskap
  • se över schemaläggningen och utöka lunchtiderna. Många skolor har redan en utmaning i att lunchen serveras för tidigt eller sent på dagen, men i detta läge kan det vara en del av lösningen
  • låta representanter från en grupp av elever hämta mat
  • se till att det finns skolpersonal som ser till att det inte blir trängsel i köer, runt borden eller i andra utrymmen där skolan låter eleverna äta

Ytterligare rekommendationer på väg

För arrangemang som inte omfattas av förbudet, till exempel skolan, kommer Folkhälsomyndigheten att utarbeta generella rekommendationer. Skolverket och Livsmedelsverket uppdaterar informationen på sina webbplatser allteftersom Folkhälsomyndigheten kommer med ytterligare stöd i den här frågan.