Vi får mängder av frågor om Coronaviruset och hur man ska agera för att minska smittspridningen i offentliga restauranger. Här hittar du svar på några av de vanligaste utifrån kunskapsläget den 19/3 2020.

På Livsmedelsverkets webbplats finns en sida med ständigt uppdaterad information och svar på vanliga frågor från konsumenter och företag: www.livsmedelsverket.se/corona

Frågor som besvaras på webbplatsen just nu (webbsidan uppdateras löpande):

  • Kan coronavirus smitta via de livsmedel jag köper i matbutiker eller via internet?
  • Måste jag skölja frukt och grönsaker extra noga på grund av coronaviruset?
  • Är handsprit effektivt mot coronavirus?
  • Kan jag bli smittad genom att ta i redskap som till exempel en salladstång eller en livsmedelsförpackning som en smittad person har rört vid?
  • Kan jag hålla min bufféservering öppen?
  • Kan barn ta mat själva i skolrestaurangen eller bör de få sin mat serverad?
  • Om en medarbetare i vårt tillagningskök har coronavirus, kan viruset smitta via maten som serveras?
  • Ska vi vara extra noggranna med att rengöra och desinficera köket / restaurangen i dessa coronatider?
  • Behöver mat kastas på grund av coronaviruset eller gäller vanliga rutiner för att tillvarata rester?

Sammanfattningsvis: De ordinarie hygienrutinerna inklusive handtvätt är tillräckliga. Man blir inte sjuk om man äter livsmedel som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – och inte via magtarmkanalen. Barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan. Rester från bufféer kan tas tillvara utifrån ordinarie rutiner. Är man sjuk bör man inte jobba – följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Behöver skolan tillhandahålla måltider även om undervisningen sker på distans?

Vi får såklart också en del frågor som inte rör livsmedelslagstiftningen, bland annat denna om skolmåltider i de fall skolor stängs. I grundskolan är måltiderna reglerade i skollagen och därför hänvisar vi till Skolverket som just nu utreder frågan. Vi hoppas få svar på detta inom kort via skolverkets webbplats www.skolverket.se

I gymnasieskolan är det upp till kommunen att besluta kring måltiderna, här hänvisar vi till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/kommunensansvarforforskolaskola/fragorochsvaromkommunensansvarforforskolaskola.32385.html#5.bbc2d38170ecf91a3eba2f

Håll dig uppdaterad!

Följ din arbetsgivares riktlinjer för hur verksamheten ska agera i denna krissituation.

Övergripande information om Coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Information till skola och förskola på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Information till personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård på Socialstyrelsens webbplats: https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/stod-till-kommunerna/

Livsmedelsverkets webbplats: ww.livsmedelsverket.se/corona