Vi förstår att ni är nyfikna på resultatet av den nationella matsvinnskartläggningen. Men ni får hålla ut lite till. Eftersom december är en månad då mycket händer väljer vi att lansera rapporten i mitten av januari 2020. Finns det då något vi kan/törs avslöja redan nu? Jo, att 211 kommuner i någon utsträckning har rapporterat in matsvinnsdata.

Vad kommer att publiceras?

Det kommer att publiceras en rapport där de data som rapporterats in är sammanställda. I denna går det inte att utläsa vilken kommun som har svarat vad. Utöver denna rapport kommer det finnas en excelfil där varje kommuns svar finns.

Handboken för minskat matsvinn

Vad händer annars just nu? Handboken för minskat matsvinn har gått iväg på layout och vi ser fram emot att kunna offentliggöra den i slutet av januari.

Nationell mätmetod fyller 1 år

Nu har den nationella mätmetoden funnits i ett år och vår förhoppning är att fler och fler verksamheter har börjat använda denna. Om ni inte redan använder den är det ett tips inför planeringen av matsvinnsmätningar 2020. Den kommer också att vara en del av handboken.

Läs mer om mätmetoden här:

http://www.livsmedelsverket.se/matsvinnsmatning