Avesta kommun har introducerat “KliMATlådan” som ett smart sätt att minska svinnet i köken i förskola och skola. Personalen i kommunen erbjuds att köpa mat som blivit över.

Överbliven mat kan bli kvällens middag eller morgondagens lunch

Lapp i Avestas offentliga restauranger som förklarar hur KliMAT-lådan fungerar.

Den 1 oktober introducerade kostenheten i Avesta kommun “KliMATlådan”, ett sätt att bidra till minskat matsvinn. Istället för att kasta mat som inte kan tas om hand har kommunen infört att personalen i kommunen får ta med sig en matlåda hemifrån och fylla med överbliven mat från serveringen.

I de offentliga köken i Avesta kommun finns lappar som beskriver hur “KliMATlådan” fungerar. (se bild!) På lapparna står det bland annat under vilken tid maten kan hämtas, att maten kan hämtas i en egen matlåda med “normal matlådestorlek”. Detta till en kostnad på 30 kronor.

Köket ansvarar för buffén, matgästen för maten i lådan

Maten som finns att ta av i slutet av serveringen ska naturligtvis vara säker att äta. Det är köket som ansvarar för denna bedömning. Köparen ansvarar för att maten hanteras på ett säkert och hygieniskt sätt efter köpet.

Läs mer om hur man hanterar och riskbedömer mat som stått framme på en buffé på Livsmedelsverkets webbplats (länk).

Målet att minska svinnet

Försäljning av överbliven mat måste göras inom ramen för konkurrensreglerna som vi tagit upp i en tidigare blogg och på Livsmedelsverkets webbplats (länk). Syftet med KliMATlådan är inte att tjäna pengar till verksamheten eller att överproducera mat, utan om att minska matsvinnet och ta betalt för råvarukostnaden menar chefen på kostenheten i Avesta kommun. Det övergripande målet är att ingen mat ska behöva finnas över till försäljning.

Fler som har gjort liknande

Flera offentliga kök i Sverige har kommit på idén med att sälja överbliven mat. Bland annat Fridaskolan i Göteborg som började sälja överbliven skolmat via en app redan 2017 och även Vetlanda kommun (länk) som arbetar på liknande sätt som Avesta.

Inte förbjudet att ta med egen matlåda på restaurangen

Enligt Livsmedelsverket är det inte förbjudet att ta med egen matlåda och/ eller mugg vid köp av mat. Det är alltid restaurangägarens beslut om det är okej eller inte att lägga maten i sin egna matlåda, men man kan alltid ställa frågan. I Avestas offentliga restauranger går det alldeles utmärkt!