Wow! Vaggeryd kommuns måltidsverksamhet har spelat in korta klipp där de tolkar ett antal av Livsmedelsverkets nyord på svinniska!  Svinniskan har alltså nu tagit klivet in i era kök. Ett fantastiskt exempel på att orden, som beskriver olika sätt att minska sitt matsvinn, även kan komma till användning inom de offentliga måltiderna.

I mitten av mars lanserades en kampanj med nyord eller närmare bestämt ett nytt språk som kallas svinniska av Livsmedelsverket. De nya orden som beskriver hur vi kan göra för att minska vårt matsvinn spreds i sociala medier. Många tidningar och lokalradio i Sverige fångade också upp detta vilket ökade spridningen ytterligare.

Nu har alltså kockar från Vaggeryds kommun spelat in 8 filmer baserade på 8 olika ord. Några exempel är bäst-före-snooza och kaoskomponera. “Vi valde ut de nyord som vi kunde känna igen från vårt arbete inom skolmåltiden och måltiden i äldreomsorgen” säger kostchef Therese Lundell. Vidare säger Therese att de hade fantastiskt duktiga skådespelare (kockar) som fick visa upp nya talanger. Förutom det viktiga arbetet att uppmärksamma och sprida kunskaper inom matsvinn fick medarbetarna in en hel del arbetsglädje i aktiviteten som bjöd på mycket skratt.

Filmerna kommer även att användas i hem- och konsumentskapen, vilket ger en bra spridning till eleverna.

Här kan ni läsa mer och titta på filmerna: https://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-klimat/minska-matsvinnet/svinniska.html

Här kan ni hitta material om svinniska https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/material/riktlinjer-for-prata-svinniskan

Läs mer om svinniska: http://www.livsmedelsverket.se/svinniska

 #bäst-före-snooza, #nyttipanna, #skafferipussla #klimatro, #vaskvägra, #svinntage, #allätare, #kaoskomponera