Hur kan vi handla med gott samvete? Här kommer ett tips till alla er som har ett intresse av livsmedelsupphandling och hållbarhet!
Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges lantbruksuniversitet anordnar den 24 oktober 2019 ett seminarium om upphandling och inköp – med fokus på folkhälsa och djurvälfärd. Seminariet riktar sig till upphandlare och inköpare från kommuner och landsting. Även andra intresserade, exempelvis måltidschefer, måltidsutvecklare m.fl. är välkomna.

Vid både upphandling och inköp av livsmedel finns stora möjligheter att påverka att maten vi köper för offentliga medel styr mot en hållbar utveckling. Upphandling och inköp kan exempelvis användas som ett verktyg för att främja god djurvälfärd. En god djurvälfärd gynnar svensk produktion med låg antibiotikaanvändning, vilket i sin tur är bra ur ett folkhälsoperspektiv.

Nationellt centrum för djurvälfärd anordnar ett seminarium om upphandling och inköp med fokus på folkhälsa och djurvälfärd. SCAW vill belysa värdet av god djurvälfärd för att främja folkhälsan och för att lyfta de svenska mervärdena. Syftet är att ge upphandlare verktyg att lyckas upphandla hållbara produkter från djur med god djurvälfärd. Seminariet kommer även ta upp lagar kring upphandling och konsekvenserna av en upphandling som inte tar hänsyn till djurvälfärden.

Se det preliminära programmet och anmäl dig på SLUs webbplats!

Sammanfattning

När: 24 oktober 2019
Var: Loftets sal, Ultuna, Uppsala
Målgrupp: Upphandlare och inköpare på bland annat kommuner och landsting. Inköpare i dagligvaruhandeln, andra stora inköpare av livsmedel samt andra intresserade. 
Mer information: Seminarium: Handla med gott samvete – mat som är bra för både hälsan och djuren 24 oktober 2019