Välkomna till en digital nätverksträff och webbinarium! Sveriges Kommuner och Landsting och Livsmedelsverket driver ett nätverk öppet för alla som på ett eller annat sätt arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Den 26 november ses och hörs vi!

Personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än andra målgrupper. De har i högre grad diabetes och lider oftare av övervikt. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning går upp i vikt när de flyttar från föräldrahemmet till gruppbostad. Det medför ökad risk för diabetes och förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Att stötta till hälsosamma matvanor kan upplevas som svårt och gränsen mellan den personliga integriteten och det hälsofrämjande ansvaret kan kännas otydlig.

Vid webbinariet presenteras verktyg, metoder och erfarenheter kring att arbeta med mat och hälsa inom LSS-verksamhet. Webbinariet arrangeras inom ramen för nätverket Mat och hälsa inom LSS men är öppet för alla som är intresserade.

Tid: 26 november 2019 10.30 – 14.30
Plats: Webbinarium
Målgrupp: Seminariet riktar sig i första hand till dig som arbetar inom LSS-verksamhet i kommun eller region.
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan:Anmäl dig här

Webbinariet arrangeras i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och kommer även finnas tillgängligt i efterhand på SKLs webbplats.

Program finns på Livsmedelsverkets webbplats. Här kan du också läsa mer om nätverket och hur du gör för att gå med: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/gruppbostad-lss/natverk/

Bjud in till regionala och lokala nätverksträffar!

I år testar vi ett digitalt sätt att arrangera nätverksträffen. Vi vill gärna uppmuntra er att boka en lokal och bjuda in till egna regionala mötesplatser där ni gemensamt ta del av webbinariet, kanske äter lunch ihop och diskuterar innehållet. Ta gärna hjälp av samarbetsrummet för sådana inbjudningar! samarbetsrum.skl.se/

Självklart kommer vi utvärdera detta digitala sätt att träffas i nätverket. Vi tror inte att det helt kan ersätta fysiska träffar, men vi hoppas att det kan ge möjlighet för fler att ta del av innehållet.