På Livsmedelsverkets webbplats finns nu en webbutbildning bestående av en utbildningsfilm samt powerpointpresentation om matsvinn i offentliga måltider. Ta del av den precis när ni vill!

Både film och powerpoint

Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial kring minskat matsvinn i offentliga kök som ni gärna får använda i era verksamheter.
Ni hittar utbildningen som både film och powerpoint på Livsmedelsverkets webbplats om Matsvinn i storkök.

Utbildningen kan till exempel användas vid arbetsplatsträffar eller andra möten, som en kick off inför arbetet för minskat matsvinn. Ni kan titta på filmen direkt på webbsidan, eller använda powerpointpresentationen om det passar bättre. Från powerpointpresentationen har ni också möjlighet att plocka ut bilder om ni exempelvis behöver göra en kortare presentation för ett kortare möte/utbildning.   

Hoppas att materialet kommer till användning! Ta gärna chansen att sprida detta till angränsande verksamheter. Vi vet att det är ett stort teamwork som krävs för att tillsammans minska matsvinnet.

Några exempel på powerpointbilder från presentationen/webbutbildningen. Finns att ladda ned på Livsmedelsverkets webbplats!