Kollegorna börjar komma tillbaka från sommarledigheter och terminerna drar igång med vardag och rutiner. Det gillar vi! Här kommer en liten uppdatering på vad som är på gång i höst hos oss på kompetenscentrum.

Matsvinnsmätning

I mitten av september samlar vi för första gången in siffror på matsvinnet i de kommunala köken. Vi vet att ni jobbar hårt med att minska svinnet och det känns viktigt att få fram siffror för att följa utvecklingen och för att kunna jämföra sig med andra. Du som har ett övergripande ansvar för måltider i förskola, skola och äldreomsorg har i dagarna fått ett första mejl där vi vill bekräfta din e-postadress. Svara på den och uppdatera våra kontaktuppgifter så att frågorna kring matsvinn hamnar hos rätt person! Läs mer om kartläggningen här: https://www.livsmedelsverket.se/matsvinnsmatning

Uppdaterade sjukhusråd

Arbetet med att revidera sjukhusråden går med full fart, vi kommer ut med en remissversion senare i höst.

Filmer och presentationer på webben

Eftersom vi inte har möjlighet att åka ut på alla seminariedagar som arrangeras och alla heller inte har möjlighet att gå på konferenser och Måltidsdagar har vi satsat på att ta fram filmer med sammanfattande budskap kring olika områden. Först ut att bli klart var presentationen kring matsvinn som du hittar här: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/matsvinn-i-storkok

Mer kommer under hösten! Tanken är att de kan användas på personalmöten, fortbildningsdagar eller bara för dig som är nyfiken på egen hand.

Inga Måltidsdagar 2019

Just eftersom vi vet att många som vill inte har möjlighet att gå på våra måltidsdagar satsar vi 2019 på digital kommunikation istället. Alltså filmer, webbinarium och utbildningsmaterial på webben. Många frågar efter måltidsdagarna och det är jätteroligt att de är så uppskattade! Vi kommer nog inte undan dem framöver… Förhoppningsvis kan vi fortsätta jobba både digitalt och fysiskt!

Uppdaterat skolledarmaterial

Förra året gick vi ut med nya råd för skolmåltiden, nu behöver skriften för skolledare ses över https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/skolmaltiden_viktig_del_av_bra_skola.pdf.

En ny version tas fram under hösten. Skicka ett mejl eller lyft luren om du har idéer!

Matsvinnsmaterial

Göteborgsmodellen blir nationell! I Göteborg har man utvecklat och använt en modell för att minska matsvinnet i offentliga kök med stor framgång https://goteborg.se/wps/wcm/connect/68eb3c1f-062d-49be-a38e-9b75bf6937ea/Göteborgsmodellen+för+mindre+matsvinn.pdf?MOD=AJPERES.

Ett sådant bra material vill vi att alla ska kunna använda och därför gör vi i samverkan med Göteborgs stad en nationell version av modellen. Arbetet pågår för fullt och vi hoppas lansera den i slutet på året.

Digital nätverksträff måltider inom LSS

Nätverket för mat och måltider inom LSS har fått nytt liv tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Numera finns ett interaktivt samarbetsrum där material, idéer och diskussioner samlas och delas. Den 26 november arrangeras en digital nätverksträff. Mer information kommer inom kort här på bloggen och på webben: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/gruppbostad-lss/natverk

Seminarier och utställare

Under hösten medverkar vi också på många olika seminariedagar kring offentliga måltider. Exempelvis kommundietistdagar 10-11 september, Piteås egen måltidsdag för regionen den 17 september, studenter på Kostvetarprogrammet i Göteborg och Gastronomiprogrammet i Kristianstad. Vi finns med som utställare och pratar offentliga måltider med beslutsfattare på Mötesplats Agenda 2030 och Äldreomsorgsdagarna. Vi är också med på EFAD, en internationell dietistkonferens för att berätta om våra råd för äldreomsorgens måltider.

Samverkan och medverkan

Vi arbetar också i nära samverkan med många andra myndigheter i frågor kring offentliga måltider. Vi medverkar bland annat i Upphandlingsmyndighetens uppdatering av hållbarhetskriterier, Jordbruksverkets arbete med Mattanken, Socialstyrelsen i frågor kring undernäring och nutrition inom vård och omsorg, Skolverket i frågor om måltider i skola och förskola, MSB i beredskapsfrågor, Naturvårdsverket kring matsvinn samt Konsumentverket i frågor kring hållbar konsumtion.

Dessutom såklart alla olika spännande branschsammanhang, som Sveriges Kommuner och Landsting, SkolmatSverige, HFS, DRF, Kost och Näring, Livsmedelsakademin, Jämförelsenätverket och MåltidSverige. Med flera!!! Engagemanget därute för offentliga måltider är stort.

Håll också utkik efter…

Livsmedelsverkets nya kostråd för seniorer! Kommer inom kort.

Avrundning

Vi kommer också börja runda av en händelserik tre-årsperiod. Vårt nuvarande uppdrag slutar 2019 och det är dags att blicka både bakåt och framåt och fundera på hur verksamheten kan utvecklas och utformas framöver. Spännande tider!

Och om du behöver ännu mer pepp – kolla in startbloggen för 2019 och Annica Sohlströms hälsning till er superhjältar i offentliga kök! http://maltidsbloggen.se/2019/01/gott-nytt-maltidsar-2019/