Vårt samhälle och våra verksamheter måste fungera även vid störningar som kriser och krig. Att öva på kriser ibland är bra och hjälper till för att resurserna lättare ska kunna förstärkas vid allvarliga händelser eller kriser i samhället. Just detta tog Östersunds kommuns förskolor vara på när man under årets krisberedskapsvecka (6-12 maj 2019) testade att servera en förberedd krismeny på kommunens förskolor. Detta visade sig vara en övning både i kommunikation, informationsöverföring, lagerhållning och menyutveckling. Läs mer om hur det gick och vilka lärdomar Östersund har dragit!

Nödvändig samverkan

Inom Måltidsservice i Östersunds kommun pågår för närvarande ett arbete med att stärka verksamhetens krisberedskap. I linje med detta, och i linje med MSB’s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) uppmaning om övning bestämde sig kommunens Måltidsservice, i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen, att under årets krisberedskapsveckan (6-12 maj) servera en krismeny till frukost och mellanmål på kommunens alla förskolor.
Samverkan skedde mellan många olika parter, bland annat säkerhetssamordnaren för måltidsservice, kommunens kostchef samt säkerhetssamordnaren på barn- och utbildningsförvaltningen. Man var även i kontakt med Karlstadsregionen och utbytte kunskap och erfarenheter inför övningen.
Vi skrev tidigare i år om krisberedskapsveckan och har även länkat till Östersunds kommuns egna information om övningen – kika gärna på inlägget Offentliga kök beredda på allt!? här på Måltidsbloggen. Nu får ni veta hur det gick sen!

Östersunds kommuns krismeny för frukost och mellanmål – vecka 19 2019. Det tänkta scenariot var en pågående större kris då det råder ransonering av färskvaror.

Erfarenheter och lärdomar – utvärdering av krismenyn

Under och efter krisövningen fick kommunen enbart in en handfull synpunkter, vilket var mycket färre än väntat, där vårdnadshavare var kritiska mot vissa delar. De synpunkter som kom in, allmänna uppfattningar om hur övningen togs emot samt utvärderingen tillsammans med matsedelsgruppen och barn- och ungdomsförvaltningen har vägts samman och hafts som underlag för de lärdomar man dragit. Så här skriver arbetsgruppen själva:

Vi har kommit fram till att:
– det behövs en lång framförhållning för att förankra en liknande övning så att begriplighet finns ute på förskolorna
– vi behöver förbereda information innan till vårdnadshavare samt tydliggöra kanaler för information, en väg in.
– vi behöver en kommunikatör vid vår sida före och under övningen.
– måltidsverksamheterna behöver säkerställa livsmedelslager hos oss själva eller hos våra leverantörer.
– verksamheterna kommer “trimma” menyerna för att bättre anpassa oss till typ av kris.

Man fick även med sig en del överraskande och positiva lärdomar som att exempelvis torrmjölken fungerade över förväntan. Barnen var nöjda och den fungerade kalas både till grötkokning och pastasåser! Däremot var leverantörens kapacitet att tillhandahålla just torrmjölkspulver något begränsad.

I framtiden väntar nu nya utmaningar där man har planer på att skapa menyer vid exempelvis vattenbrist, elbrist samt när man behöver tillhandahålla mat till insatspersonal.

Mer info – ta kontakt med:

Vill ni veta mer om Östersunds test av krismeny på förskolorna? Ta gärna kontakt med:
evonne.k.mattsson@ostersund.se – Om krismenyn
ann.fardvall@ostersund.se – Om krisarbete

Man kan också läsa mer om krisberedskap och offentliga kök samt livsmedelslager för offentliga kök på Livsmedelsverkets webbplats.