Sedan i höstas har Upphandlingsmyndigheten jobbat tillsammans med referensgrupper med att revidera sitt stöd för hållbar upphandling av fisk och skaldjur. Det har varit en lång och omfattande process där man nu landat i ett nytt förslag. Upphandlingsmyndigheten vill nu gärna höra vad du tycker om förslaget. Senast den 24 maj vill de ha dina synpunkter!

Förslaget till nya hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur innebär en del ändringar ifrån nuvarande kriterier. Myndigheten föreslår bland annat att fisklistan som funnits sedan länge tas bort. Fisklistan har helt enkelt visat sig vara alltför resurskrävande för att förvalta på ett effektivt, användarvänligt och transparent sätt. Istället uppmuntras upphandlande myndigheter att ställa särskilda kontraktsvillkor. Som underlag till kontraktsvillkoret kan man använda något av de stöd för hållbara konsumentval av fisk som redan finns på marknaden. Dessa kan på ett mer effektivt sätt hållas uppdaterade. Förslaget innehåller också en förteckning med förslag på olika konsumentstöd, liknande fisklistan som kan användas och beskriver vad de omfattar och hur ofta de uppdateras.  

Läs gärna förslaget i sin helhet på Upphandlingsmyndighetens webbplats.
Där går det även bra att lämna synpunkter på det nya kriterieförslaget. Synpunkter välkomnas på både kravtexter, bevis, uppföljning och informationstexter om hållbarhetskriterierna.

Vem kan lämna synpunkter?

Upphandlingsmyndigheten tar gärna emot synpunkter från dig som upphandlar, beställer, förädlar eller säljer fisk och skaldjur.
De uppmuntrar även branschorganisationer, expertmyndigheter, forskare och andra intressenter att kommentera. Dina synpunkter är helt enkelt viktiga för att kriterierna ska bli användarvänliga och relevanta!

Fram till den 24 maj är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna.

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Nyhet på Upphandlingsmyndighetens webbplats
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/tyck-till-om-hallbarhetskriterier-for-fisk-och-skaldjur/

Direktlänk till dokumenten:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/lamna-synpunkter-pa-hallbarhetskriterier-for-fisk-och-skaldjur/

Bloggpost på Upphandlingsmyndighetens Livsmedelsblogg:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/blogg/nu-vill-vi-hora-era-synpunkter-om-kriterierna-for-fisk-och-skaldjur/