Nu sätter Livsmedelsverket igång arbetet med att ta fram en nationell modell för minskat matsvinn. Tanken är att ge handfast stöd om hur man kan arbeta för att slänga mindre mat, så att inte varje kommun, landsting eller region själv behöver uppfinna hjulet.

Den nationella modellen bygger på Göteborgsmodellen – ett framgångsrikt arbete mot matsvinn i Göteborgs stad. Livsmedelsverket utvecklar modellen för att den ska fungera för fler och kompletterar den också med ett avsnitt om tallrikssvinn, konsumtionsmätning och den nationella metoden för mätning av matsvinn.

Efterlyser exempel

Nu efterlyser vi lokala exempel som kan komplettera den nationella matsvinnsmodellen. Hur har ni jobbat i din kommun eller region? Har ni gjort något smart och framgångsrikt arbete som ni vill dela med er av?

Kontakta Karin Fritz på karin.fritz@slv.se