I region Kalmar län har man sedan september 2018 i uppdrag att utbilda kommunens anställda i nutrition. Kommunerna bestämmer själva vilka som ska gå utbildningen och redan nu har 2000 personer utbildats!

Nutrition över gränserna

Dietist Kerstin Arvidsson och nutritionssjuksköterska Camilla Ed Sjöbäck delar sedan 2017 en nutritionstjänst i region Kalmar Län. Det är en tjänst för utveckling av nutritionsomvårdnad. Arbetet sker över huvudmannagränserna inom Landsting, kommun och primärvård. Regionens äldresamordnare Ann-Katrin Willhelmsson såg det stora kompetensbehovet och drev frågan så att uppdraget kom på plats. Läs mer här: https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/vardriktlinjer/nutrition/

Utbildningsuppdrag

Kerstin och Camilla fick förra året i uppdrag att erbjuda samtliga kommuner i Kalmar Län en tre timmars grundläggande nutritionsutbildning, där det var upp till varje kommun att bestämma vilka professioner som skulle delta.

I september 2018 startade utbildningarna som i skrivande stund redan engagerat ca 2000 personer!

Det har varit ett enormt intresse vilket vi är väldigt glada över. Utbildningarna ska ses som ett startskott och ligga som bas för framtida förbättringsarbete inom nutritionsomvårdnaden. 

Livsmedelsverkets råd som bas

Som bas för utbildningen används Livsmedelsverkets nyutgivna råd ”Bra måltider i äldreomsorgen”. Många faktorer kan påverka matintaget negativt, på utbildningarna har man fokuserat på frågor som dålig munhälsa, dysfagi, illamående, depression, förstoppning samt läkemedelspåverkan.

Reaktionerna på utbildningarna har varit mycket positiva – de har ett brett innehåll som lättas upp med frågequiz och pausgymnastik.

Viktigt bidrag

Utbildningssatsningen som görs i Kalmar är ett riktigt bra exempel på hur vi gemensamt kan stärka arbetet med mat och måltider inom vård och omsorg. Myndighetsråd gör ingen nytta på hyllan, de är till för att stötas, blötas, diskuteras och användas i vardagen. Det förutsätter att tillfälle ges för att lära mer.

Är ni sugna på att göra liknande satsningar i er region? Ta kontakt med Kerstin och Camilla för tips och erfarenheter! https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/vardriktlinjer/nutrition/kontaktuppgifter/kontakta-oss/

Camilla Ed Sjöbäck, nutritionssjuksköterska och Kerstin Arvidsson, dietist utbildar regionens och kommunernas personal kring mat och måltider i vård och omsorg.

Hör också av dig till oss på Livsmedelsverket så kan vi se om vi kan bidra på något sätt!