Den 1 april öppnade 2019 års omgång av EU Health Awards som i år fokuserar på hur man kan förebygga och minska fetma hos barn och ungdomar. Europeiska Unionen vill premiera skolor, städer och ideella föreningar som alla tävlar i en varsin kategori. Gör ni något bra för folkhälsan i er skola eller i er stad? Klart ni gör! Tänk bara på alla goda förutsättningar som de kostnadsfria och varierade skolmåltiderna för med sig. Nominera din skola eller din stad till EUs hälsopris och var med och tävla om 100 000 euro i prispengar!

I den 5:e upplagan av EUs hälsopris fokuserar kommissionen på en utlysning som ska premiera skolor, städer och ideella föreningar i deras arbete med att förebygga och minska förekomsten av fetma bland barn och ungdomar. Med barn och ungdomar menar man personer i åldrarna 6-18 år.

Bakgrund till utlysningen
Läget ser inte så bra ut. År 2015 var ungefär 1 av 3 barn i EU i åldern 6-9 år överviktiga. Detta tillsammans med faktumet att fysisk aktivitet sjunker i åldrarna 11-15 år i de flesta europeiska länder är särskilt alarmerande. Städer, ideella föreningar och skolor har en viktig och avgörande roll för att förebygga och minska övervikt hos barn och ungdomar. Därför vill EU, under 2019, ta chansen att erkänna och belöna de initiativ som bidrar till att minska förekomsten av fetma.

Flyer för utlysningen

Svenska skolor har goda förutsättningar att kunna söka!


Vilka kan söka och vilka kriterier behöver man uppfylla? Här kommer en sammanfattning av vilka kriterier som behöver vara uppfyllda och några fria tankar kring vilka initiativ som kan komma i fråga:

 • Skolor, städer och ideella föreningar i något av EUs medlemsländer kan ansöka. (För städer gäller regeln att staden ska ha mer än 30 000 invånare).
 • Ansökningarna ska komma från lyckosamma initiativ riktade till barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år.
 • Initiativen ska ha bidragit till att förebygga eller minska övervikt och fetma genom antingen hälsosamma matvanor eller fysisk aktivitet alternativt
 • ha ökat kunskapen och medvetenheten om övervikt och fetma hos barn och ungdomar bland allmänheten, bland myndigheterna, bland lärare, bland hälsopersonal, bland föräldrarna eller bland barn och ungdomar själva genom kampanjer m.m.
 • Initiativen kan också ha inriktats specifikt på att förebygga och minska övervikt och fetma bland familjer med låg socioekonomisk bakgrund.
 • Eller att utveckla hälsosamma miljöer där exempelvis sunda och bra, individuella val blir enklare att göra. Anpassningar av miljö som underlättar att göra rätt helt enkelt.

Hur kopplar vi detta till bra måltider i skolan?


Med vår tradition av kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider i Sverige har vi många av de tänkta goda och hälsosamma initiativen inbyggda i vårt skolsystem alldeles utan extra ansträngning.

När vi tänker fritt kring vilka olika initiativ och satsningar som faktiskt gör Sverige bäst i klassen så kan man exempelvis nämna:

 • Skolrestaurangen serverar grönsaker varje skollunch. Stora salladsbord och bufféer ingår som standard i utbudet.
 • Skolrestaurangen “nudgar” och ökar barn och ungas konsumtion av grönsaker genom att anpassa elevernas måltidsmiljö, alltid erbjuda hälsosamma val på menyn, erbjuda vegetariska alternativ först i serveringen alt. högst upp på menyn eller genom att placera salladsbuffén innan huvudrätterna.
 • Det serveras inga söta drycker till lunch.
 • Vi har eliminerat sötsaker och ohälsosamma val i skolans kafeteria.
 • Skolan serverar skolfrukost till alla elever alt. till de elever som behöver frukosten som mest.
 • Skolan erbjuder frukt på raster eller till mellanmål.
 • Vi lär ut och ökar kunskapen och medvetenheten kring hälsosamma och hållbara matval i Hem- och konsumentkunskapen, kanske i samverkan med skolmåltiderna.
 • Skolan arbetar med måltidspedagogik eller sapere och främjar på det sättet barn och ungas intag och konsumtion av både frukt och grönsaker.
 • och mycket, mycket annat…

Initiativen och projekten kan givetvis även involvera fysisk aktivitet som enda komponent eller som komponent tillsammans med hälsosamma matvanor.

Tag chansen och sök! Ansökan sker via en online-formulär och ska ske senast den 13 maj 2019, kl. 11.00.
Ni hittar mer information om regler för att delta, urvalskriterier, tilldelningskriterier och annat på EU Health Awards hemsida.

@EU_Health
#EUHealthAward
#EUHPP