Hur klarar landets kommuner måltidsförsörjningen vid en kris? Några som tagit fram en plan för det är sex kommuner i Värmland. Häng med till Sannerudshemmet i Kils kommun för att se hur man tänkt kring måltider och livsmedelsförsörjning vid en krissituation.

Gemensam plan för livsmedelsförsörjning vid kris

Nyligen bloggade vi om krisberedskap för offentliga kök och lyfte Karlstadsregionens kommuner som goda exempel på hur man har arbetat med frågan. Karlstad, Kil, Hammarö, Forshaga, Grums och Munkfors, har tagit fram en gemensam plan för livsmedelsförsörjning i kris. En plan för att klara att servera mat till prioriterad verksamhet som bland annat är förskola och äldreomsorg under minst två veckors tid.

Nu är Kils kommun alltså först ut med att sätta sin egen beredskapsplan i verket. Se SVT:s nyhetsinslag från 2019-03-07: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/kil-forst-med-krismeny

Ta del av Karlstadskommunen material

På vår webbplats har vi publicerat information om krisberedskap och offentliga måltider. Där hittar du även Karlstadsregionens material där: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/krisberedskap-for-offentliga-kok

Hur står det till med beredskapsplan för livsmedelsförsörjning i landets övriga kommuner då?

Knappt hälften av landets kommuner (43 %) uppger att de har en beredskapsplan, kontinuitetsplan eller liknande för livsmedelsförsörjning till skola, vård och omsorg, enligt den kommunkartläggning som Livsmedelsverket genomförde under hösten 2018: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-fakta-om-offentliga-maltider-2018.pdf

Fler goda exempel

På Måltidsdagarna 20-21 november 2018 fick vi ta del av goda exempel från både Västerås stad och Sala kommun. Deras presentationer på temat Måltider även när det krisar hittar deras presentationer här: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-omsorg/dokumentation/2018/monica-pettersson_madeleine-bostrom-maltider-aven-nar-det-krisar.pdf

och här: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-omsorg/dokumentation/2018/bo-norrman-maltider-aven-nar-det-krisar.pdf