Att krisberedskap är en högst aktuell samhällsviktig fråga har väl ingen missat. Men att förbereda sig på alla slags oförutsägbara krissituationer är komplext – var ska man börja? Nu har vi samlat information om detta på vår webbplats för att underlätta arbetet för dig.

Livsviktiga livsmedel

Livsmedel är livsviktigt för oss alla, både som individer och som företrädare för organisationer. Tillgången på mat och dricksvatten är ett kritiskt beroende för flera offentliga verksamheter, framförallt vård och omsorg.

Det ansvar som kommunen har för medborgarna i vardagen gäller även vid kris. Det kallas för ansvarsprincipen. Det är därför nödvändigt att ha en planering för livsmedelsförsörjningen redan innan krisen inträffar. Planeringen kan omfatta prioritering, organisation, upphandling, bemanning, krisrutiner, lagerhållning och krismenyer.

Samlad erfarenhet – nu på vår webbplats

Under hösten 2018 samlade Kompetenscentrum representanter från en rad kommuner och myndigheter för att knyta samman erfarenheter och samla goda exempel på vad som gjorts på området ute i landet. Intressanta diskussioner med breda perspektiv på krisberedskap i offentliga kök resulterade i de informationssidor vi nu har publicerat på vår webbplats: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/krisberedskap-for-offentliga-kok

Där hittar du information om krisberedskap, länkar och filmer som kan användas som inspiration till din egen krisberedskap samt fler lästips.

Referensgrupp

Kommuner och myndigheter som har bidragit till arbetet och deltagit i referensgruppen är:

 • MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Försvarsmakten
 • Arvidsjaur kommun
 • Eksjö kommun
 • Enköpings kommun
 • Eskilstuna kommun
 • Karlstadsregionens kommuner (Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors)
 • Melleruds kommun
 • Norrköpings kommun
 • Strängnäs kommun
 • Västerås stad
Elisabet Amcoff och Emelie Eriksson, Livsmedelsverket, har Skypemöte med kommuner och myndigheter 2018-11-09

Vill du bidra med tips och idéer på hur man kan arbeta förebyggande eller har du egna erfarenheter av kriser och krishantering kopplat till måltider i vård, skola och omsorg? Hör gärna av dig till oss på Kompetenscentrum, maltiden@slv.se.

Västerås stad tipsar om hur man får till äldreomsorgens livsviktiga måltider även när det krisar!

Häromdagen bloggade vi om projektet SMAK i Västerås stad projektledaren Jenny Radeck. Kolla in Jennys mellanmålstips till äldre (förresten, alla kan behöva ett mellanmål i kristider). Mellanmålen är energi- och proteinrika, tillagade av livsmedel uteslutande från vår “skafferilista” vid kris samt anpassade att tillaga utan tillgång till varken el eller vatten. Fiffigt va?

Nordisk hummus

Chokladmousse

Äppeldröm

#Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors beredskap inför samhällskriser, ytterst krig. MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, förbereder nu för tredje året i rad årets kampanj som kommer att starta 6 maj och pågå under hela vecka 19. Kommuner är huvudaktörer i kampanjen och genomför olika aktiviteter riktade till kommuninvånarna under veckan. Vilka aktiviteter genomförs i din kommun? Offentliga måltider är centrala vid en krissituation, passa på att lyfta din måltidsorganisation under kommande krisberedskapsvecka!

Läs mer på MSB:s webbplats: https://www.msb.se/krisberedskapsveckan

Bild lånad från Msb.se

Läs mer:

Under Måltidsdagarna 2018 hade vi ett seminariepass om krisberedskap och offentliga måltider då Bo Norrman, Västerås stad och Monica Pettersson och Madeleine Boström, Sala kommun berättade om sina erfarenheter av “Måltider även när det krisar”. Här kan du hitta deras presentationer: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/nationellt-kompetenscentrum/dokumentation

I december 2018 sändes MATtankens webbinarium De offentliga kökens roll i samhällets krisberedskap. Det hittar du här: http://www.landsbygdsnatverket.se/mattanken/laravandra/webbinarier/deoffentligakokensrollisamhalletskrisberedskap.4.101d78c816790648ad67ee9c.html

Vi har tidigare bloggat om krisberedskap, läs det blogginlägget här: http://maltidsbloggen.se/2018/06/krisberedskapsveckan/