Tyvärr finns aktörer som fuskar med livsmedel vilket är förödande för alla som producerar mat med hög kvalitet. Dessutom kan det innebära fara för konsumenter. Nu senast upptäcktes att icke godkänt kött från Polen serverats på skolor i Stockholm. Hur kan offentliga kök avslöja fuskarna? Vi ställde några frågor till våra kollegor som arbetar med fusk och livsmedelsbrott – här kommer deras svar!

Hade köket kunnat förhindra att köttet serverades?

I det här specifika fallet hade köket inte kunnat upptäcka det icke-godkända köttet innan det serverades. Felet begicks tidigare i livsmedelskedjan.

Hur kan den offentliga måltidsbranschen bidra till minskat livsmedelsfusk?

Att bli medveten om att det kan fuskas i hela livsmedelskedjan, inkluderat i den offentliga måltidsverksamheten! Det är viktigt att all inblandad personal är medveten om att fusk kan förekomma.

Kontrollera vad som står i kravspecifikationen i livsmedelsupphandlingar, vad är specificerat angående livsmedlen – ska de vara ekologiska, rättvisemärkta, producerade i linje med vissa kvalitetskrav etc.

En bra mottagningskontroll av levererade livsmedel till verksamheten är viktigt, antingen som stickprov eller vid varje leverans. Stäm av det som levererats mot följesedel, fakturor och underlag i upphandlingar. Gå igenom märkningsuppgifter på förpackningar och emballage, bipacksedlar och se till att det verkligen stämmer överens med det som beställts och det som ligger i förpackningen. Var inte rädd för att reklamera det som inte stämmer överens.

Se till att det är tydligt vilka leverantörer som får eller ska leverera livsmedel till er. Vad sker om de inte kan leverera eller något tagit slut, måste någon annan leverera det istället – hur går det till?   

Kommer livsmedlen direkt till er från producenterna? Hur många mellanhänder finns det i just er livsmedelskedja till ert kök?

Råvarukännedom är viktigt genom hela organisationen, från upphandlare till kökspersonal. Hur ser exempelvis en viss styckningsdetalj ut? Hur ska nötkött se ut och lukta?

Skriv avtal som går att avsluta på ett smidigt sätt om oegentligheter upptäcks.

En bra mottagningskontroll av levererade livsmedel till verksamheten är viktigt.

Vilka livsmedel är vanligast att fuska med?

De livsmedelsgrupper där fusk oftast upptäcks är olivolja, kött, fisk, ekologiska livsmedel, spannmål, honung, kaffe, te, kryddor, vin/alkoholhaltiga drycker, fruktjuicer och mjölk.

Exempel på  olika sorters fusk:

  • att byta ut en ingrediens mot en annan billigare variant, exempelvis odlad lax som säljs som vildfångad, basmatiris som bytts ut till billigare rissorter
  • felmärkning av djurslag som ingår i en produkt, exempelvis hästkött som säljs som nötkött
  • fusk med märkning av nettovikten
  • att konventionella livsmedel istället säljs som ekologiska
  • använda falska certifikat om djurskydd och ursprungsmärkning

Viket livsmedelsfusk medför störst hälsorisker?

När livsmedlet medför en risk för människors hälsa, på grund av till exempel skadliga mikroorganismer, toxiner (giftiga ämnen), kemikalier/restsubstanser, fysiska faror (som exempelvis glasbitar) och allergener som inte deklareras. Om livsmedlen inte är vad de utges för att vara går det inte att känna till eventuella risker med dem.

Var kan man som livsmedelsföretagare läsa mer om livsmedelsfusk?

Livsmedelsverkets hemsida: http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/livsmedelskontroll/livsmedelsfusk/ 

EU kommissionens hemsida:  http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/index_en.htm

Håll koll på var fusk upptäckts nyligen genom månadsvis uppdatering om de senaste upptäckta livsmedelsfusken i EU: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/food-fraud-local-taxonomy/food-fraud-summary_en