Livsmedelsverket har uppdaterat råden om listeria utifrån ny kunskap på området. Genom att välja produkter i början av hållbarhetstiden eller hetta upp maten kan riskgrupperna – personer med nedsatt immunförsvar, gravida och sköra äldre – minska risken för smitta.

Var finns listeria och vilka drabbas värst?

Livsmedelsverkets uppdaterade råd om listeria är i stort oförändrade, men några förtydliganden och tillägg har gjorts. Störst risk för listeria innebär livsmedel som förvaras flera veckor i kylskåp och sedan äts utan att först värmas upp. Det är till exempel vakuumförpackad rökt och gravad fisk, skivat köttpålägg och patéer. Fullt friska personer blir oftast inte sjuka av listeria, men för personer i riskgrupperna kan följderna av en listeriainfektion bli allvarliga.

All mat som är genomvärmd till rykande het är säker att äta, listeria dör när maten upphettas till minst 70 ℃. Under senare år har utbrott av listeriainfektion orsakats av upptinad majs och skuren melon. Listeria kan föröka sig snabbt i dessa livsmedel, särskilt om de förvaras för varmt.

Vi ger därför ett nytt råd om att förvara tinade, frysta grönsaker och skuren melon i kylskåp och att äta upp dem inom några få dagar. Det kan tyckas självklart, men alla kanske inte tänker på det.

Åsa Rosengren, mikrobiolog på Livsmedelsverket

Vad är nytt i råden till äldre?

Rådet att tinade, frysta grönsaker och skuren melon bör förvaras i kylskåp och ätas upp inom några få dagar är nytt i Livsmedelsverkets råd till konsumenter. Däremot kom det lite tidigare i råden till äldre och finns med i våra råd Bra måltider i äldreomsorgen, som lanserades under våren 2018. Råden kring listeria är därför oförändrade i skriften Bra måltider i äldreomsorgen förutom på ett område – patéer. Man behöver inte längre undvika ätfärdiga patéer. Livsmedelsverkets rekommendation är numera att kontrollera förpackningsdatumet och äta upp produkter som varit förpackade högst en vecka.

Respekt för individens önskemål

Råden är ett stöd för att göra medvetna val. En individ som önskar äta något som kan medföra en risk har naturligtvis all rätt att göra det.

Läs mer om bra måltider i äldreomsorgen här.

Viktigt att kunskapen når ut

Det är viktigt att informationen om listeria inte bara når ut till de som tillagar mat till äldre och andra individer i riskzonen, utan kanske framförallt till de som hanterar och serverar måltiderna. Hemtjänstpersonal inom äldreomsorgen till exempel, är en målgrupp som behöver ha kunskap om listeria – bland många andra risker kopplade till måltider inom äldreomsorgen. Inte minst undernäring.

Läs Livsmedelsverkets pressmeddelande om uppdaterade råd kring listeria i sin helhet: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/uppdaterade-rad-om-listeria