Ni har väl inte missat att MAT-tanken sänder två webbinarier under våren på temat svinn. Nu är det hög tid att anmäla sig till det första webbinariet som sänds redan nästa vecka!

Minska matsvinn – börja här!

Söker du fakta, kunskap och verktyg för att dra igång eller få en nytändning till ert pågående matsvinnsarbete inom offentliga måltider? Välkommen att via din dator delta i webbinariet Minska matsvinnet – börja här! Kunskap och konkreta verktyg för offentliga kök. Tidpunkten är torsdag 28 februari kl. 13.30 – 14.45

Webbinariet handlar om varför vi ska minska svinnet och vilka de bakomliggande orsakerna är. Hur kan man göra och hur ska man mäta? Ingela Dahlin och Karin Fritz från Livsmedelsverket ger konkreta tips och presenterar Livsmedelsverkets metod för mätning av matsvinn. Vi tar del av goda exempel från fältet. Under webbinariet kan du skicka in chatfrågor till samtalet efter. Medverkar gör även Eva Sundberg som är projektledare på Mattanken.

Kanske kan du titta på webbinariet tillsammans med kollegor? Anmäl dig här: http://mattanken.se/webbinarier

Ändrat riktvärde för nedkylning av livsmedel

I slutet av 2018 publicerade Livsmedelsverket en nyhet om ändrad tid för nedkylning av mat. Riktvärdet för nedkylningstid har ändras från fyra till sex timmar:

“Tidigare har Livsmedelsverket som riktvärde angett att om ett livsmedel kyls ned till +8°C eller kallare inom fyra timmar efter tillagningen så hinner ingen tillväxt påbörjas i livsmedlet. Ett uppdaterat vetenskapligt underlag visar att risken för tillväxt av sporbildare som Clostridium perfringens och Bacillus cereus är liten även vid något längre nedkylningstider. Om ett livsmedel kyls ned från 60°C till 8°C på sex timmar sker i stort sett ingen tillväxt av sporbildare, och tillväxten är fortfarande liten vid en nedkylningstid på nio timmar. Därför är sex timmar ett lämpligt riktvärde för nedkylning. Om det tar längre tid än sex timmar ska verksamheten göra en riskbedömning av om maten fortfarande är säker att servera.”

Tillväxt av Bacillus cerus och Clostridium perfringens i livsmedel under avsvalning – Livsmedelsverkets rapportserie 2018 – Rapport nr 15

Läs mer på: https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/produktion-av-livsmedel/nyheter-for-livsmedelsforetagare/andrad-tid-for-nedkylning-av-livsmedel ff