Strax före jul lanserade Livsmedelsverket en nationell mätmetod för matsvinnsmätning. Under 2019 hoppas vi kunna samla mer kunskap om matsvinn i offentliga kök i Sverige.

Uppdaterad version av matsvinnsmallen

Tack ni uppmärksamma observatörer som såg att tryckfelsnisse varit framme och skruvat i vår matsvinnsmall. Ett fel i sammanställningen har justerats samt några mindre skavanker. En uppdaterad version finns nu på vår webbplats, märkt med versionsnummer 1.1 och datum. Har du frågor eller synpunkter om matsvinnsmetoden, skicka gärna ett mejl till oss på maltiden@slv.se.

Matsvinnsmätning under året

Ta gärna en titt på matsvinnsmetoden, som kan användas som en enkel matsvinnsmall i excelformat eller implementeras i befintliga svinnmätningsverktyg och planera in vårens matsvinnsmätningar – om ni inte redan gjort det! I höst drar nämligen vårt arbete med att samla in matsvinnsdata från offentliga kök igång. Då kommer vi att fråga efter tre nyckeltal, sammanställda på t.ex. kommunnivå; Totalt svinn/portion (g), Totalt svinn (%) och Mängd uppäten mat/person (g). Insamlingen är frivillig men ju mer data vi kan samla, desto bättre underlag och kunskapsstöd får vi inom området.

Annat nytt på matsvinnsområdet

Under våren kommer MATtanken att sända en rad olika webbinarier – ett flertal på temat matsvinn, där Livsmedelsverket och andra gäster kommer att medverka. Två webbinarier är preliminärt planerade till 28/2 och 13/3 – så håll utkik på MATtankens webbplats och anmäl dig. Se MATtankens tidigare webbinarier och läs mer här:

http://www.mattanken.se/mattanken/laravandra/webbinarier.4.6a35fa601611de908b0b987d.html