Välkomna till ett nytt oskrivet år! Hoppas att ledigheterna bjudit på avkoppling och vila för nu drar vi igång det offentliga måltidsåret 2019 på riktigt! Det ligger ett smörgåsbord av spännande arbetsuppgifter framför oss som bara längtar efter attt få kicka igång. Här kommer en kort sammanfattning av vad vi på Livsmedelsverkets kompetenscentrum vill göra och bidra till under 2019.

Möten med politiker

Under året kommer vi att vara med på flera av de politiska partiernas nationella konferenser och träffa förtroendevalda från kommun, landsting och riksdag i Livsmedelsverkets utställarmonter. Vi kommer fokusera på resultaten från höstens kommunkartläggning och inspirera till vidareutveckling av lokala och regionala styrdokument och visioner för de offentliga måltiderna. Vi kommer även finnas med på Skolriksdagen som arrangeras 6-7 maj för att prata om vinsterna med bra måltider i skola och förskola.

Minska svinnet – med siffror och åtgärder

I december 2018 lanserade vi en nationell metod för att mäta matsvinn i storkök. Metoden ger tre nyckeltal som vi hoppas kunna följa över tid framöver. Men det bygger på att kök i kommuner och landsting gör svinnmätningar, mäter på samma sätt och sammanställer lokalt! Under året kommer vi på olika sätt uppmuntra till detta och i höst kommer vi göra en första nationell insamling av matsvinnsdata för offentliga kök. Svinnmätningar är viktiga för att sätta igång ett arbete för minskat matsvinn, men det behövs också åtgärder. Detta är något vi kommer lyfta på flera olika sätt under året.

Uppdaterade råd för sjukhusmåltider

Nu i januari kickar vi igång ett arbete med sjukhusmåltider. De tidigare råden ska uppdateras och vi vill ge ett tydligt stöd för utvecklingen av landets sjukhusmåltider. En mindre kartläggning gjordes under hösten 2018 och visar på ett stort behov av stöd och vägledning. Vi kommer vilja ha mer input från er som arbetar på detta område och kommer ta kontakt med organisationer, verksamheter och myndigheter på området. Kontakta oss gärna om du vill finnas med som bollplank.

Specialkost i skola och förskola

Det finns fortfarande luckor och oklarheter i frågan om vilka som har rätt till anpassningar av måltider i förskola och skola. När det gäller diagnoser inom autismspektrumområdet saknas även stöd för vilken typ av anpassningar som krävs. Detta är frågor vi kommer driva vidare under året i samverkan med Kost och Näring samt andra berörda myndigheter.

Mat och måltider i gruppbostäder

Nätverket för personer som arbetar med mat och måltider i gruppbostäder och annan LSS-verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning drivs vidare av Livsmedelsverket under 2019. Vi kommer även att se över det stödmaterial som finns framtaget och arrangera en eller fler nätverksträffar.

Kartläggning av offentliga måltider

Kartläggningen av kommunernas offentliga måltider som genomfördes i höstas kommer bearbetas vidare. Vi planerar att analysera skillnader mellan olika typer av kommuner och titta på samband mellan olika frågor. Dialoger kommer föras kring vilka indikatorer som är relevanta att följa över tid och hur vi kan få fram mer jämförbara siffror. En uppföljande kartläggning planeras inom de närmaste åren som kommer omfatta även regioner/landsting.

Ungdomarnas matvanor – vilken roll spelar skolmåltiden?

Under våren kommer nya analyser från den nationella matvaneundersökningen Riksmaten Ungdom. Dessa kommer visa tydligare på skolmåltidernas bidrag och roll i ungdomarnas matvanor. Det är resultat vi ser fram emot med stor spänning! Dessutom pågår en del andra intressanta forskningsprojekt på området som vi kommer rapportera från.

Mer tillgängliga digitalt men inga måltidsdagar

Vi vill gärna komma ut och medverka på så många regionala evenemang vi kan, men hinner tyvärr inte vara med överallt! Måltidsdagarna är ju världens roligaste jippo men vi vet också att många inte har möjlighet att resa och ta del av det seminarieprogrammet. Vi tänker – i stället för att arrangera Måltidsdagarna – ta detta år på oss att utveckla fler sätt att nå ut. Bland annat planerar vi att ta fram enklare filmer och webbutbildningar och hoppas på så sätt få vara med på era arbetsplatsmöten och utbildningsdagar i ännu större utsträckning. Kanske kan vi medverka med ett inlägg via Skype på er seminariedag? Kom gärna med förslag på hur vi kan göra detta på ett smart sätt!! Vi tänker gärna utanför boxen. 🙂

Tag plats – nu kör vi!

Här på startlinjen till det nya året vill vi återanvända det peppiga och lite uppviglande inledningstalet från Måltidsdagarna 2018. Mat och måltider kan verkligen göra skillnad, om de utformas på rätt sätt. Ta stöd i råd och rekommendationer, aktuell forskning och i alla kollegor som finns runt om i landet och tag plats – för nu kör vi!

Jag vill verkligen uppmana er som jobbar med mat i offentlig sektor att ni ska ta plats, ni ska vara obekväma, ni ska lyfta matens och måltidens betydelse i alla sammanhang. Utöka självsvåldigt ert mandat, ställ krav, lägg er i, utmana!

Livsmedelsverkets generaldirektör, Annica Sohlström