Har du exempel på där livsmedelslagstiftningen eller tolkningen av den gör att mat kanske kastas i onödan?

Fler gör mer!

En del av handlingsplanen för minskat matsvinn “fler gör mer” som lämnades in till regeringen i mitten av juni 2018 handlar om regler och tillämpning för minskat matsvinn. Och nu vill vi som sagt gärna få in exempel från era verksamheter!

Här kan du läsa handlingsplanen “fler gör mer” i sin helhet :

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/miljo/matsvinn/fler-gor-mer-handlingsplan-for-minskat-matsvinn_20180618.pdf

All input välkomnas!

Syftet med detta är ta med era exempel till Livsmedelsverkets centrala kontrollverksamhet för att se om någon tolkning skulle kunna göras annorlunda. Ditt bidrag skulle kunna ligga till grund för nya regeltolkningar och utveckling av regeltillämpning ute i landets kontrollverksamheter.

Skicka ett mail med dina exempel snarast, gärna före 25 januari, till karin.fritz@slv.se