Åtta dagar kvar till Måltidsdagarna 20-21 november! I år ger vi er möjlighet att lära känna några av våra utställare lite närmare och så att ni kan ladda med frågor och funderingar. Först ut är tre kreativa exempel från äldreomsorg, sjukhus och skola.Vid måltidsdagarna har vi som vanligt en branschmässa där vi lyfter fram kollegor runt om i landet som hittat nya lösningar på gamla och nya utmaningar kring måltiderna i vård, skola och omsorg. De visar upp vad de gjort, varför de gjort det och vilka resultat det lett till. Och inte minst vilka fallgroparna och framgångsfaktorerna varit på vägen. Branschmässan brukar vara mycket välbesökt och är ett utmärkt tillfälle att skapa kontakter, sno smarta idéer och få inspiration för sitt eget arbete. Alla utställare hittar du på vår webbplats: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/kurser-och-seminarier/maltidsdagarna-2018/utstallarmassa

Vi har också bett dem presentera sig och sitt arbete lite närmare i en enkel mobilfilm på ca 1 minut. Aldrig kunde vi ana vilka fina och proffsiga filmer vi skulle få in!!! Håll i er för här kommer de tre första.

SMAK – Mat och måltidsmiljö för äldre i särskilt boende

Jenny Radeck från Västerås stad presenterar projektet SMAK där man utbildat personal och utvecklat nya arbetssätt för bättre måltider i äldreomsorgen. Jenny är också en av föreläsarna den 21 november.
Läs mer på projektets webbplats: https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/valfard-och-halsa/mat-och-maltidsmiljo.html#

Måltidsresan med tydlig vision från mottagningskök till eget kök

Linda Hagdahl och Patric Gill berättar om varför och hur man ändrat hela måltidsverksamheten på Södersjukhuset. En måltidsresa med tydlig vision från mottagningskök till eget kök – med patienten i centrum. Läs mer om projektet i ett tidigare blogginlägg (länk) och spana in de läckra menyerna här: https://www.sodersjukhuset.se/besoka-sjukhuset/praktisk-information-A-till-O/maltider/

Väl godkänt för skolmåltiden

Lina Andersson Fasth på Skolmatsakademin vid RISE berättar om projektet Väl godkänt för skolmåltiden! Ett modellprojekt där måltiden ges en tydligare plats och funktion på fyra skolor. Vad händer när måltiderna schemaläggs mer medvetet och rasten läggs vid ett annat tillfälle? Lina är också en av föreläsarna den 21 november. Läs mer på MåltidSveriges webbplats: http://maltidsverige.se/projektverkstad/aktuella-projekt/skolmatsakademin/val-godkant-for-skolmaltiden/ 

 

Imorgon kommer del 2 med fler exempel från våra spännande utställare!