Idag lanseras de uppdaterade råden Bra måltider i skolan! Kolla in här för att se vad som är nytt och hur vi hoppas att de ska användas. 

Första versionen av råden Bra mat i skolan lanserades 2007 och reviderades omgående 2013 efter att en ny skollag trätt i kraft. Råden Bra mat i skolan var de första som togs fram av Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg vid Livsmedelsverket och de första råden som baserades på Måltidsmodellen. Nu fem år senare är det dags för en ny uppdaterad version där ordet mat ersatts av måltider. Det mesta står kvar oförändrat i den nya Bra måltider i skolan, men några områden har uppdaterats med nya avsnitt.

Vad är då nytt?

Följande delar har utökats eller justerats:

 • Skolmåltiden som pedagogiskt verktyg – mer om måltiden som en integrerad del av skoldagen
 • Bra livsmedelsval för hälsan och miljön – går i linje med de nationella kostråden Hitta ditt sätt 
 • Specialkoster – hänvisning till fler styrdokument och uppmaning att besluta hur långt verksamheten har möjlighet att tillmötesgå individuella önskemål
 • Hållbar utveckling – utökat avsnitt om åtgärder som minskar svinnet

Områden vi lägger extra krut på 2018

 • Mer grönt och mindre kött i skolrestaurangen. Skolmåltiden kan vara en motor i skolans arbete för hållbar utveckling.
 • Mindre socker på fritids och i skolkafeterior. Skolan bör ställa samma krav där som vid lunchen.
 • Skolmåltider som gör skillnad för lärandet, trivseln, hälsan och miljön – om de används på ett medvetet sätt i både skolkök och undervisning.

Livsmedelsverkets senaste undersökning av barns matvanor, Riksmaten Ungdom, visar att unga äter alldeles för lite grönsaker och för mycket kött. Skolmåltiden är ett viktigt verktyg för att väcka nyfikenhet för hållbar utveckling och utjämna skillnader i hälsa. En hungrig elev har svårt att lära, därför är skolmaten särskilt viktig för barn som inte äter så bra hemma.

Skolorna bör ställa samma höga krav på utbudet i fritids och skolkafeterior som de gör på skollunchen. Det är inte rimligt att skolans egen kafeteria tillhandahåller läsk, godis och kakor. Det är viktigt att få lära sig äta bra mellanmål och frukostar till vardags. Utbudet i skolkafeterian bör såklart vara både gott, hälsosamt och miljösmart.

Råden ”Bra måltider i skolan” har ett tydligt fokus på miljö och visar hur måltiderna kan användas för att få in Agenda 2030 – de globala målen om hållbar utveckling – i skolans och elevernas vardag.. Skolorna bör hålla nere mängden kött, servera mycket grönsaker, erbjuda flera alternativa rätter varav minst en vegetarisk rätt som alla får ta av, och arbeta systematiskt för att minska matsvinnet.

Svenska kommuner lägger 6 miljarder på skolmaten varje år. Vi uppmanar rektorer och lärare att använda måltiden i undervisningen för att skapa engagemang för ett hållbart samhälle och utbilda framtida kvalitetsmedvetna konsumenter.

Men framförallt ska skolmåltiden hamna i magen och skapa trivsel för att göra nytta. Då behöver skola och kök samverka. Bra måltider kräver helhetsperspektiv, kompetens och lagarbete!

Bra måltider i skolan

 • Använd skolmåltiden som en integrerad del av skolans undervisning för att främja elevernas lärande, utveckling och trivsel på skolan.
 • Servera dagligen flera alternativa rätter, varav minst en vegetarisk rätt som alla får ta av, och ett stort salladsbord med minst fem olika sorters grönsaker.
 • Planera näringsriktiga måltider med stor hänsyn till elevernas preferenser och önskemål.
 • Servera lunchen mellan 11-13, vid ungefär samma tidpunkt för eleverna varje dag.
 • Ge alla elever minst 20 minuter för att sitta ner och äta i lugn och ro.
 • Se till att alla elever, oavsett allergi eller särskilda behov, ges möjlighet till en positiv måltidsupplevelse
 • Besluta hur långt skolan kan tillmötesgå enskilda önskemål om specialkost, utöver vad som är reglerat i lag.

 

Läs mer i Livsmedelsverkets pressmeddelande: Nya råd lyfter skolmatens betydelse för hälsa och lärande

De nya råden hittar du här: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola

Beställ tryckta exemplar i vår webbutik