I onsdags fick vi på Kompetenscentrum komma upp till ett soligt Skellefteå och lära oss mer om deras arbete med mat och måltider i äldreomsorgen. Ambitionerna är högt satta – i den politiska ledningen, på förvaltningen och bland cheferna. Resan är bara påbörjad men man har redan nu mycket att vara stolt över.

Det som hänger med oss starkast efter besöket i Skellefteå är engagemanget och stoltheten hos chefer och medarbetare. Men också det förtroliga samarbetet mellan kommunens äldreomsorgschef Ejja Häman Aktell och måltidschefen Peter Lundmark som speglades i hela verksamheten.

Måltidschef Peter Lundmark tillsammans med Äldreomsorgschefen Ejja Häman Aktell

Besök och lunch på ett av Skellefteås särskilda boenden, Brogården

“Tillsammans gör vi skillnad”

Samverkan mellan två olika organisationer är alltid en utmaning och kräver ett tydligt ledarskap från båda håll. Skellefteå kommun vet hur man gör. Vi fick se en mängd olika exempel på hur cheferna byggd “hängrännor” mellan stuprören för ett utbyte och samarbete mellan organisationerna. Allt i syftet att göra livet lite bättre och lite godare för de äldre i kommunen. Exempelvis:

  • Måltidsorganisationen är med på äldreomsorgens “Lärresor” (träffar för verksamhetsutveckling)
  • Kvalitetsråd i verksamheterna med tydligt uppdrag att fånga upp fel och brister i egna verksamheten, följa kvalitetsmått för sin verksamhet, fånga upp personalens idéer och sprida goda exempel till andra.
  • Tydliga rutiner för omsorgspersonalens måltidsarbete
  • Kommunikation, exempelvis genom att uppmuntra alla verksamheter att visa upp sig på Instagram

 

I kommunen finns en kvalitetsgrupp där bland annat verksamhetsutvecklare, dietist och chefer för äldreomsorgen och måltidsavdelningen ingår. De arbetar ständigt med kvalitén på maten och arbetet kring den och ser sig själva ha en stor uppgift att uppfylla; att “Måltiden ska vara en meningsfull del av dagen“. Varje dag. Att alla sitter på samma tåg, mot samma mål är för dem förklaringen till deras framgång med måltiderna inom äldreomsorgen. Mottot “tillsammans gör vi skillnad” nämndes av många som vi träffade.

“Det är bra att gå och tjura lite på varandra, då kommer man in i varandras hjärtan”

Men hur når man dit? Vi försökte förstå vad som varit katalysatorn för denna häftiga resa. Det är inte lätt att utröna och säkerligen beror det på flera parallella händelser. Måltidschefen Peter Lundmark visar upp de “Svarta rubrikerna” där kommunens äldreomsorgsmåltider hängdes ut med bilder i media. Det fick måltidsorganisationen att tänka till och inse att de MÅSTE samverka med omsorgsverksamheten för att nå ända fram till matgästen. Samtidigt fanns engagerade och drivande verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen som hade satt i gång “lärresor” för att utveckla kvaliteteten i verksamheten. Och dessutom en nämnd med stor ambition för äldreomsorgsverksamheterna. Men det var inte kärlek vid första ögonkastet. “Det är bra att gå och tjura lite på varandra, då kommer man in i varandras hjärtan” säger Eijja om början på samarbetet med Peter.

Framtiden är ljus i Skellefteå

Syftet med vår resa var dels att få höra om deras arbete med fallprevention men också för att få se och höra dem berätta om deras helhetstänk kring måltiden och hur de lyckats så bra med utvecklingen av det arbetet. Dessutom fick Livsmedelverket möjlighet att presentera de nya äldreråden för en del av personalen inom äldreomsorgen som var på plats men även för ett antal lyssnare som var med via Skype.

De berättade om samarbetet mellan äldreomsorgen och måltidsenheten, bland annat hur de tillsammans tagit fram ett sätt som gör att maten fortfarande ser aptitlig ut även efter det att den levererats av hemtjänstpersonalen. Som avslutning fick vi en rundvandring i deras stora tillagningskök där all mat (ca 3000 portioner) tillagas både till hemtjänsten, äldreboendena och lasarettet. Där fanns också ett bageri där det bakades efterrätter, bröd och fikabröd.

Under dagen bjöds vi på många kloka ord, vi blev bjudna på en välsmakande lunch och vi fick träffa många eldsjälar som brinner för sitt arbete och som är stolta över vad de åstadkommer. Vi återvände till Uppsala fulla av inspiration och övertygade om att vi kommer att höra mer om måltidsframgångarna i Skellefteå kommun i framtiden!

Kommundietist Susann Berggren och Anna-Karin Quetel vid lunchbordet

Stolta kockarna Per Jansson, Emil Borin och Rose-Marie Degerman Stoltz