Nu i dagarna går ett brev ut till landets alla kommuner. Det innehåller Livsmedelsverkets råd Bra måltider i äldreomsorgen och är adresserat till chefen för kommunens äldreomsorg. I brevet finns två exemplar av råden och vi uppmanar äldrechefen att lämna ett ex till den som är måltidsansvarig och föreslår en gemensam fika med lite matprat! Samverkan är nyckeln till bra måltider, vi hoppas att detta leder till att ännu fler äldrechefer och måltidschefer finner varandra!

Så på med kaffet och ladda idéerna! Här nedan kan du läsa följebrevet:

Till dig som är chef för äldreomsorgen

Vi brinner för samma sak – en bra äldreomsorg som bidrar till trygghet, livskvalitet och ett hälsosamt åldrande. Här har måltiderna i hemtjänsten och på äldreboenden en avgörande roll!

Bra måltider i äldreomsorgen är en viktig del i kommunens arbete för en jämlik hälsa och för ett värdigt och gott liv för alla. Som stöd finns Livsmedelsverkets nya råd ”Bra måltider i äldreomsorgen”. De vänder sig till alla som påverkar kvaliteten på måltiderna i äldreomsorgen – beslutsfattare, verksamhetschefer, biståndshandläggare och måltidspersonal. Eftersom bra måltider bör finnas tillhands dygnet runt och locka till aptit behöver även omsorgspersonalen närmast de äldre ha god kunskap om mat och måltider. Livsmedelsverkets råd vänder sig därför inte bara till personalen som lagar mat utan även till vård­ och omsorgspersonalen. Råden finns här: www.livsmedelsverket.se/aldreomsorg

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Undernäring ökar risken för fallolyckor, sjukdom och minskar möjligheten att klara sig själv. Det medför minskad livskvalitet, ökar vårdbehovet och ökade samhällskostnader. Många äldre får helt enkelt i sig för lite mat, ofta på grund av minskad aptit. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål. Måltiderna behöver bli en tydligare del av omvårdnaden av de äldre.

Utifrån befintlig forskning har vi identifierat fem framgångsfaktorer för bra måltider:

  1. Sätt mål och följ upp – förtydliga vad ni i er kommun vill att måltiderna i äldreomsorgen ska bidra till.
  2. Se till helheten runt måltiden − använd Livsmedelsverkets Måltidsmodell. En måltid är mycket mer än själva maten på tallriken.
  3. Tydliggör vem som ansvarar för vad och möjliggör samarbete mellan olika yrkesgrupper i måltidskedjan. Se till att personalen har tid för måltidsarbetet.
  4. Se till att personalen har kunskap. Ge dem möjlighet att diskutera rutiner och utmaningar kring måltiderna.
  5. Skapa en flexibel organisation som kan möta individens behov och önskemål – det finns inte en lösning som passar alla.

Att stärka det friska och förebygga ohälsa är centralt för att stödja ett hälsosamt åldrande. Vi hoppas att våra råd kan ge kunskap, stöd och inspiration i det viktiga arbetet!

Vi skickar med ett exemplar till dig och ett till din kollega som ansvarar för måltidsverksamheten i äldreomsorgen. Just er samverkan har visat sig vara en avgörande faktor för hur måltiderna fungerar i praktiken. Ta gärna en kaffe ihop och prata lite mat!

Vänliga hälsningar

Anna-Karin Quetel