Varje dag faller 200 personer så illa att de behöver sjukhusvård, de flesta som ramlar är äldre. Det är inte bara mattkanter och glödlampsbyte som orsakar fall, även maten spelar en viktig roll. Tillräckligt med mat och vätska är avgörande för att undvika undernäring, förlust av muskelmassa och skörhet – faktorer som ökar risken att ramla.

Veckan som uppmärksammar fallolyckor börjar nu

Idag startar Balansera mera-veckan, ett initiativ från Socialstyrelsen. Veckan sätter ljuset på de 70 000 fallolyckor som inträffar varje år, men som många gånger skulle kunna undvikas.
Det finns en tydlig koppling mellan undernäring, förlust av muskelmassa och risken att ramla. För äldre som har hjälp med måltiderna, antingen från hemtjänsten eller som bor på särskilt boende, är undernäring vanligt. Med åldern minskar ofta aptiten. A och O inom äldreomsorgen är därför att stimulera aptiten och matglädjen!

Små laddade kraftpaket

I våra nya råd om måltiderna i äldreomsorgen finns en särskild tallriksmodell för äldre med nedsatt aptit. Vi har även tagit fram förslag och tips på hur man kan dela upp alla de viktiga kraftpaketen under dygnets vakna timmar. För att motverka undernäring behövs många men små måltider, med mycket energi, protein, näring och vätska. Det kan motverka undernäring. Den ”vanliga” tallriksmodellen längst till vänster visar en hälsosam fördelning av maten vid normal aptit. Den till höger visar hur fördelningen kan anpassas för personer med nedsatt aptit. Genom att minska på grönsaker och rotfrukter, potatis, ris och pasta, behålla mängden protein från kött, fisk, ägg eller bönor och lägga till lite extra fett bidrar portionen med lika mycket energi och protein trots att portionsstorleken är mindre. Även måltidsdrycken kan bidra med energi och näring utan att mätta så mycket.

                      

Många kommuner och landsting gör den här veckan satsningar riktade till den äldre befolkningen för att förebygga fall. Måltiderna i ordinärt och särskilt boende har såklart en given plats i de satsningarna.

Läs mer om Balansera mera-kampanjen på Socialstyrelsens webbplats och på Livsmedelsverkets webbplats hittar du våra råd Bra måltider i äldreomsorgen.