I  slutet av förra veckan anordnades ännu en omgång av mötesplatsen för alla matintresserade – MAT 2018 i Växjö. Livsmedelsverket fanns på plats och pratade nya råd för måltider i äldreomsorgen, arrangerade nätverksträff, deltog på seminarier och ställde ut material i en monter. Vi tar med oss goda idéer, viktiga medskick samt en stor dos energi och engagemang!

Nätverk för måltider på sjukhus

Dagarna inleddes med nätverksträff på Växjö lasarett. Doris Johansson, verksamhetschef för kost och restaurang, och Susann Ask, dietist och verksamhetsutvecklare, välkomnade oss och berättade om deras egen verksamhet med utmaningar och framgångar. Livet efter grundkoster – hur ser det ut om man arbetar som klinisk dietist eller ansvarar för måltidsorganisationen på sjukhus? Det var en av många viktiga frågor som diskuterades bland mötesdeltagarna, dietister och måltidschefer från flera av Götalands regioner och landsting. 

Logistiken är en utmaning när det kommer till att planera och tillaga måltider på sjukhus och det tar inte slut där. Krav på tillagning från grunden, ekologiska och närproducerade livsmedel och ett tillräckligt energi- och proteinintag hos patienter som ska få äta så individanpassat som möjligt är bara början. Kanske är det inte så konstigt att kraven ibland verkar orimligt höga? Trots utmaningarna och en viss frustration över att inte längre ha grundkostrekommendationerna att förhålla sig till har många i nätverket kommit långt i tanke och handling för hur sjukhusmåltider kan planeras och serveras för att tillgodose både måltidsönskemål och näringsbehov hos olika patienter. Vi fick ta del av flera utmärkta exempel på hur utvecklingen av smårätter, förrätter och proteinrika kraftpaket börjat ta form på de egna sjukhusmenyerna.

Diskussionerna om hur framtidens sjukhusmåltider ska utformas fortsätter och Livsmedelsverket fick värdefull input till en pilotkartläggning av måltidsplanering i landets landsting och regioner som planeras till hösten 2018.

Nätverk för bra måltider inom LSS-verksamhet

På torsdagen arrangerade Livsmedelsverket tillsammans med Växjö kommun en träff för nätverket Mat, måltider och personer med intellektuell funktionsnedsättning. Läs mer om den träffen i ett tidigare blogginlägg.

Några russin ur fredagens seminarieprogram

Livsmedelsverkets nya råd för äldreomsorgens måltider

Anna-Karin presenterade de nya råden och den vetenskapliga bakgrunden. På plats fanns cirka 40 åhörare från såväl kök och måltidsorganisationer som omsorgspersonal och äldreomsorgschefer. Frågor man ville få svar på var hur man kan få till ett bättre samarbete och ett mer integrerat arbete med måltiderna inom äldreomsorgen, samt hur man får till det näringsriktigt i praktiken. Det gav upphov till intressanta diskussioner och Kävlinge kommun fanns på plats och berättade lite om några goda idéer från deras verksamhet. Presentationen finns som nedladdningsbar Power Point på Livsmedelsverkets webbplats https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/powerpoint/slv_aldrerad_utbildningsmaterial_last.pptx  Fritt fram att använda i sin helhet eller plocka enskilda bilder till en egen presentation!

Måltidssällskap i Kävlinge

Kävlinge kommun berättade om sin resa till bättre nutrition i äldreomsorgen, som startade 2010 och har fortsatt av bara farten sedan dess.  Mantrat i Kävlinge lyder “små projekt med stor effekt” och måltidsutvecklarna Elin Rigo och Ida Henriksson berättar om hur måltiderna nu är integrerade i verksamheten på ett självklart sätt, vilket leder till att samarbetet mellan kök och vårdpersonal  fungerar smidigt och planering kring måltiderna görs tillsammans. Andra framgångsfaktorer har förstås varit de engagerade politikerna i socialnämnden som ställt krav på utveckling och att det finns  en frivilligsamordnare i kommunen som erbjuder och matchar en måltidsvän till alla över 65 år som önskar mer sällskap! Vi följer med spänning nästa steg i Kävlinges resa mot ännu mer matglädje  hos kommunens matgäster!

Förutsättningar för att minska undernäring

På temat “Förutsättningar i äldreomsorgen att bedriva god nutritionsvård” pratade Lena Martin från Socialstyrelsen och Josephine Garpsäter från Senior Alert (och Sundbybergs kommun). Josephine inledde med att berätta att många dietister upplevde det som att ett viktigt stöd försvann när grundkostrekommendationerna togs bort i Socialstyrelsens skrift Näring för God vård och omsorg. Josephine presenterade Livsmedelsverkets nya råd och konstaterade att de nya råden ställer höga krav på kompetens inom mat och måltid i kommunerna. Hon poängterade att det finns många bra argument för ett mer systematiskt och professionellt arbete i de nya råden och presenterade även Livsmedelsverkets tallriksmodell för de med nedsatt aptit. Lena Martin berättade att Socialstyrelsens kunskapsstöd kring undernäring kommer i februari 2019 och kommer innehålla förtydligande kring reglerna, nutritionsvårdsprocessen och etiska aspekter kring att förebygga och behandla undernäring. Lena tryckte på att reglerna faktiskt kräver att vi SKA ha rutiner för hur undernäring ska upptäckas, förebyggas och behandlas – inte att det “är bra att ha” sådana rutiner. Reglerna som finns i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2014:10 gäller alla som bedriver någon form av vård- och omsorgsverksamhet -exempelvis äldreboenden, gruppbostäder och hemtjänst. I publiken var det dock inte alla som hade fått detta att fungera i praktiken ännu. Det återstår mycket att göra för att nå Mål 2 i de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030 – avskaffa alla former av undernäring senast år 2030.

Klimatsmart i Växjö kommun

Med en kommunslogan som lyder Europas grönaste stad, högt satta eko- och närproducerat-mål och en politisk vilja att bara erbjuda klimatsmarta måltider, har verksamhetschefen Anneli Ekstedt och hennes medarbetare lite att bita i. Sedan 2015 har man en central måltidsorganisation i Växjö kommun som samlar de offentliga måltiderna i såväl förskola, som skola och äldreomsorg. Ett målmedvetet arbeta har sedan uppstarten varit att få en budget i balans, höja kvalitet och kompetens samt att arbeta för en likvärdighet och samsyn mellan olika kulturer och arbetssätt. Benjamin Blum, som är enhetschef och Helena Larm, verksamhetskontroller, berättar om hur man helt och hållet förändrat menyns uppbyggnad för att göra den mer hållbar, arbetat med att minska svinnet, kompetensutvecklat kockarna i vegetarisk matlagning och lagt mycket tid och energi på att bemöta åsikter och förklara varför vissa förändringar varit nödvändiga. Två viktiga framgångsfaktorer har varit att satsa på ledarskapet, kökschefer har fått chefsmandat och att utöka poolen med poolkockar – för vem ska göra jobbet om det inte finns tillräckligt med händer i köken?

Sammanfattande reflektioner

Växjö bjöd på engagerande nätverksträffar och intressanta seminarier. Vi tar med oss flera tankar om hur vi kan stärka måltider inom sjukhus och LSS-verksamhet genom fortsatt nätverksarbete och utveckling av det stödmaterial vi ger ut. Vi tar också med oss många bra frågor från deltagare och besökare i vår monter – där materialet gick åt som smör i Småland! Särskilt de nya råden för äldreomsorgens måltider. Seminaredagen anordnas årligen en fredag i september i Växjö. Vi kan verkligen rekommendera denna mötesplats då många olika aktörer från jord till bord samlas kring en gemensam agenda – MAT!