Nu när matsvinn är på allas läppar och hållbarhetsfrågor står högt upp på dagordningarna borde väl arbetet med att minska svinn vara en enkel match, eller? 

Gemensam mätmetod lägger grunden

Efter att ha fått många önskemål från er i kommuner och landsting om en gemensam metod för svinnmätningar och samordning kring svinnfrågan i offentliga kök beslöt vi i Kompetenscentret oss för lägga in en högre växel i svinn-växellådan.
Idag har vi mycket bättre kunskap om hur mycket som slängs i hemmen än i offentliga kök, eftersom det har forskats mer på matsvinn från konsumenten. Kännedom om hur stort svinnet verkligen är i offentliga kök lägger grunden för att sedan göra något åt saken. Både på lokal nivå men också på nationell nivå. Många kommuner har bra koll på sitt svinn, men vi saknar jämförande siffror på nationell nivå. För att nå dit krävs det att svinnmätningar görs på samma sätt så att äpplen inte jämförs med päron.

Enkelhet och användarvänlighet i fokus

Under våren 2018 tog vi reda på hur svinn mäts i offentliga kök och vi pratade med flera av er som utarbetat egna metoder för att göra det på ett smidigt sätt. Nästa steg var att lägga ihop alla olika metoder och ta fram ett förslag som alla skulle kunna använda. Med i arbetet fanns olika branschaktörer som Kost och närings fokusgrupp Hållbarhet, Göteborgsmodellen för minskat matsvinn, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, forskningsinstitutet RISE och forskare från andra lärosäten. Utkastet gick sedan på remiss till några slumpvis utvalda kommuner och till sakkunniga inom matsvinn och offentliga måltider. Vilket engagemang det blev kring svinnmallen! Värdefull input ledde till en rad förbättringar av mätmetoden och hur den ska användas. Enkelhet och användarvänlighet har varit högsta prioritet när vi har jobbat med svinnmallen så att tröskeln till att börja (eller fortsätta) mäta matsvinn i sitt kök blir så låg som möjligt. För det är en krävande arbetsinsats att mäta svinn och göra den insats som krävs för att svinnet ska minska – och det är ju det dit vi vill!

Vad händer nu?

Idag står vi med en färdig metod som är redo att testas och vi har en nära dialog med SCB och Naturvårdsverket. Målet är en standard för matsvinnsmätning i offentliga kök som kan integreras med redan befintliga mätverktyg på marknaden så att vi inom en snar framtid kan börja sammanställa svinn på nationell nivå. När vi nått dit behöver vi er hjälp med att samla in era svinnsiffror! Hoppas ni vill hänga med på svinn-tåget, det står på perrongen och avgår inom kort!

Fortsättning följer!