Hösten bjuder på många goda möjligheter att sätta sig in i Livsmedelsverkets nya råd för äldreomsorgens måltider. Med de nya råden vill vi verkligen uppmuntra till nya arbetssätt och att bryta tidigare rutiner och system. Ta därför chansen att vända och vrida på råden tillsammans med oss och andra!

26/9 Seminarium Bra måltider i äldreomsorgen, Göteborg (fullbokat)

Arrangör: MåltidSverige. Medverkande är bland andra: Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket, Monica Berglund, direktör på Tre Stiftelser i Göteborg samt Fredrik Adén, köksföreståndare på Rådahemmet i Mölnlycke. Moderator och diskussionsledare för dagen är Kajsa Asp Jonson, legitimerad dietist och journalist.

3/10 Seminarium Bra måltider i äldreomsorgen, Halmstad (fåtal platser kvar)

Arrangör: MåltidSverige. Medverkande är bland andra: Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket, Jenny Håkansson, Helsingborgs stad, Martina Jönsson, Hushållningssällskapet samt Hemvårdsförvaltningen i Halmstad kommun. Moderator och diskussionsledare för dagen är Kajsa Asp Jonson, legitimerad dietist och journalist.

17/10 Seminarium Matgästerna i äldreomsorgen, Stockholm (Fåtal platser kvar)

Arrangör: Kost & Näring. Medverkande: Susanne Rolfner Suvanto, Josephine Garpsäter, Lena Martin, Malin Skinnars Josefsson, Anna-Karin Quetel (Livsmedelsverket) samt dagens moderator Sylwia Jaworska.

18-19/10 Äldreomsorgsdagarna, Stockholm

Arrangör: Gothia Fortbildning. Medverkande på torsdagen 18/10 är bland andra Anna-Karin Quetel (Livsmedelsverket). Livsmedelsverket finns även på plats med en utställarmonter båda dagarna.

24/10 Seminariedag äldreomsorgens måltider, Västerås

Arrangör: Projektet SMAK, Västerås kommun (endast för inbjudna)

29/10 Seminariedag Måltidens Mervärde, Vara

Arrangör: MåltidSverige. Medverkande: Monika Ahlberg, Richard Tellström, Anna Bergholtz, Anna-Karin Quetel (Livsmedelsverket) och Tomas Gunnarsson.

29/10 Seminariedag om nya råd för äldrematen, Östersund

Arrangör: Offentlig gastronomi i Jämtland/Härjedalen. Medverkande bland andra Emelie Eriksson (Livsmedelsverket)

30/10 Seminariedag Måltidens Mervärde, Katrineholm

Arrangör: MåltidSverige. Medverkande: Monika Ahlberg, Richard Tellström, Anna Bergholtz, Anna-Karin Quetel (Livsmedelsverket) och Tomas Gunnarsson.

30/10 Seminariedag om nya råd för äldrematen, Östersund

Arrangör: Offentlig gastronomi i Jämtland/Härjedalen. Medverkande bland andra Emelie Eriksson (Livsmedelsverket)

7/11 Geriatriska nutritionsdagarna 2018, Stockholm

Arrangör: Dietisternas Riksförbund (DRF)/SiGN. Medverkande bland andra: Anna-Karin Quetel (Livsmedelsverket), Åsa Öström (Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro), Lena Martin (Socialstyrelsen)

20-21/11 Livsmedelsverkets Måltidsdagar 2018

Arrangör: Livsmedelsverket. Måltider i vård och omsorg diskuteras på ett särskilt spår i programmet. De nya råden presenteras och exempel från verksamheter runt om i landet berättar om deras arbete med måltiderna i vård och omsorg.

27/11 Seminariedag Matglädje för äldre i Värmland, Karlstad

Arrangör: Karlstad kommun. Medverkande bland andra: Anna-Karin Quetel (Livsmedelsverket)

 

Mer om råden – dygnet runt!

Dessutom, tillgängligt dygnet runt, finns ett inspelat webbinarium som anordnades av MatTanken i maj 2018; Måltidsrevolution inom äldreomsorgen – med Livsmedelsverkets nya råd som grund.

Det är totalt 1,5 timme långt varav Anna-Karin Quetels presentation av de nya råden är ca 40 minuter.

Tips! Vi har hört spännande exempel från verksamheter som tittat på filmen vid arbetsplatsträffar som utgångspunkt för egna diskussioner.

 

Vill du själv sprida information om råden finns en Power Point-presentation för Bra måltider i äldreomsorgen som kan användas fritt. Plocka ut några av favoritbilderna till din egen presentation eller använd hela. Du hittar den och mycket annat bra material på Livsmedelsverkets äldreomsorgssidor: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/aldreomsorg

 

Vi ser verkligen fram emot en intressant höst med våra äldre i fokus!