En duktig kock är avgörande för att måltiden ska bli riktigt bra och hamna i magen. Bristen på kockar märks redan idag inom både offentlig och privat sektor och kan komma att bli ett än större problem inom en snar framtid. Nu pågår många olika initiativ för att locka fler till branschen. Läs mer om hur du kan bidra till att vi får in fler duktiga medarbetare i den offentliga måltidsbranschen. 

Kocken – en superhjälte som gör skillnad varje dag

Visita, som är en branch- och arbetsgivarorganisation för besök- och restaurangnäringen, spår att det kommer behöva rekryteras 3000 kockar till branschen till år 2023 – på fem år. Kockbristen känns lite underlig då vi är många som ser kockyrket som ett av dagens mest spännande och aktuella yrken! Som kock inom offentlig sektor har du möjlighet att göra verklig skillnad, varje dag. Många offentliga verksamheter ger unika möjligheter att skapa relationer till matgästerna som du inte gör i den privata sektorn och erbjuder dessutom ofta tilltalande arbetstider och arbetsvillkor.

Titta vad Paul Svensson har att säga om varför man ska bli kock i offentlig sektor till Eva Sundberg på Mattanken: https://www.youtube.com/watch?v=H3vYDNXyQR0

Och otroligt kloka ord från förskolekocken Linus Jakobsson – som önskar att kunskap om mat och måltider ska finnas med i pedagogutbildningarna. https://www.facebook.com/mattanken/videos/322070141884825/

Dela gärna vidare i sociala medier och locka fler till kockyrket!

Validering och yrkesbedömning – skapa snabbspår till kockyrket!

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger (UHR) har utvecklat ett valideringsprogram för kockar. Som arbetsgivare kan du använda valideringen för att synliggöra de kompetenser som är centrala för yrket kock när du rekryterar. Du kan bidra till att vi får fler duktiga kockar genom att validera befintlig personal, vid nyrekrytering eller i samarbete med Arbetsförmedlingen. Erfarna kockar inom den egna verksamheten kan dessutom utbildas att bli yrkesbedömare för kockyrket. Det kan både stärka kommunens eller företagets varumärke, samtidigt som flexibiliteten ökar då valideringar kan genomföras när behov finns eller duktiga kocktalanger dyker upp! Läs mer om validering på UHR:s webbplats http://uhr.nu/validering-hotell-och-restaurang

Hur en validering går till? Titta på denna korta film från Validering Väst (Västra Götalands kompetensplattform):

https://www.youtube.com/watch?v=6nL2p3XWAgs&feature=youtu.be

Låt dina kök inspirera och utbilda kocklärlingar

© Skolverket

© Skolverket

Vi behöver öppna upp de offentliga köken och släppa in fler kockstudenter – morgondagens medarbetare. Idag har många utbildningsanordnare svårt att hitta praktikplatser i offentliga kök. Skolverket erbjuder just nu handledarutbildningar för dig som kan tänka dig att ta emot lärlingar från kockutbildningar. Utbildningen består av en handledarintroduktion och en fördjupning inom handledning och lärlingsutbildning. Utöver handledarutbildningen hittar du också material för att handleda elever som behöver extra stöd. Läs mer och anmäl intresse på skolverkets webbplats https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/apl-handledarutbildning

Har ni fler tips eller erfarenheter från hur man i offentliga kök kan locka till sig kompetens? Släng in en kommentar nedan eller hör av er till oss!