Mitt namn är Kristin och jag läser kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet. Jag är inne på min näst sista termin på utbildningen där vi nu läser en kurs som heter Verksamhetsförlagd utbildning (som kort och gott betyder praktik). Denna kurs är valbar men för mig fanns det inte på kartan att inte välja att läsa den då jag anser att det ger oss studenter ett ypperligt tillfälle att få chansen att se arbetet från insidan. De senaste två åren har mitt huvud fyllts med nya lärdomar, allt från näringslära, livsmedelsvetenskap, kemi till företagsekonomi och folkhälsosjukdomar. Efter all denna teoretiska kunskap suktar jag nu efter praktisk kunskap. Jag var tidigt på det klara med att det var till Livsmedelsverket jag ville på min praktik då jag brinner lite extra för de offentliga måltiderna så att jag hamnade på just avdelningen för hållbara måltider är ingen slump.

Mitt intresse för offentliga måltider har växt sig starkare under utbildningens gång och då i synnerhet måltiderna inom äldreomsorgen där jag tycker det finns mycket kvar att göra. Kompetenscentrum gör ett jätteviktigt jobb vad gäller det här och jag är stolt över att få vara en del av detta positiva och kreativa gäng! Jag vet att dessa veckor kommer ge mig en ovärderlig erfarenhet och kunskap som jag kommer ha med mig för all framtid.

Efter min examen kommer jag att ge mig ut och skaffa mig mer erfarenhet inom området mat, måltider och hälsa. Jag är öppen för det mesta och kommer med stor entusiasm och tacksamhet ta emot all kunskap jag kan komma över. Om 10 år hoppas jag kunna sitta på en position där jag har möjlighet att göra skillnad vad gäller de offentliga måltiderna, där måltiden inte bara är en källa till näring utan också en källa till njutning, glädje och gemenskap. Jag avslutar nu min andra vecka här och jag har redan fått varit med om flera intressanta och lärorika föreläsningar, möten och diskussioner. Jag ser verkligen fram emot de resterande fem veckorna!

//Kristin