Nu finns pengar att söka för den som vill engagera sig för att få in mer ekologiska livsmedel i offentliga kök. Jordbruksverket har i juli i år utlyst 26 miljoner kronor för åtgärder som främjar produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel i hela livsmedelskedjan. Inom offentlig måltidssektor finns pengar att söka för informationskampanjer och utbildningar till offentliga kök samt för att genomföra marknadsanalyser om ekologiska livsmedel i offentlig sektor.  Myndigheter, föreningar, organisationer och företag kan söka pengarna. Ansökan ska vara hos Jordbruksverket senast 24 augusti.

Ett kriterium för samtliga projekt i utlysningen är att de ska ha tydlig koppling till Jordbruksverkets rapport 2018:16 – ”Åtgärdsplan för att främja ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel”.

Bakgrunden till denna satsning är att regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att främja regeringens mål på 30 procent ekologisk jordbruksareal och att 60 procent av den offentliga konsumtionen ska utgöras av ekologiska livsmedel 2030. Uppdraget är en del av den svenska livsmedelsstrategin.

Läs mer om utlysningen på Jordbruksverkets webbplats: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/saskaekooka/utlysningavekostod

Om ekologiska livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1