Vi besökte soliga Karlstad i slutet av maj för att få höra om deras arbete med hållbara måltider. Karlstad kommun blev 2017 utsedd till årets hållbara skolmatkommun. Dagen inleddes med en lunch i “Green Room”. Visst låter det spännande?

Klimatsmart mat

Projektet klimatsmart mat, som finansieras från kommunens klimatkompensationsfond, startade i augusti 2015 och avslutas i december 2018. Det betyder att själva projektet avslutas men inte arbetssättet och tänket som man då hoppas ska vara väl förankrat och leva vidare i verksamheterna. Klara Perhamnre är projektledare för “Klimatsmart mat” och målet i projektet är:

 • halvera köttets klimatpåverkan
 • öka andelen ekologiska inköp med 5 % per år
 • minska matsvinnet till 15 gram/elev/dag
 • minska klimatpåverkan i hela kedjan
 • utbildningar och informationsaktiviteter.

 

Exempel på utbildningar och aktiviteter som genomförts är:

 • praktiska utbildning i vegetarisk mat för kockarna
 • VEGA – mer vegetariskt och mindre matsvinn elevfokus, där skolbarn har fått göra studiebesök hos en livsmedelsproducent och ta med sig råvaror tillbaka till skolan, där sedan köket lagade mat på dessa råvaror.
 • kampanj för baljväxtens år – där klasser tävlade i att ta fram recept baserade på baljväxter
 • KRAV-certifiering av 86 enheter
 • matsvinnsmätning samtliga skolor –
 • ett flertal kampanjer har anordnats några av dem är: märkning vid maten där det står “bli mer klimatsmart, släng mindre mat”, kampanj på buss-TV under två veckor, elevrådet tog fram en affisch som skulle tilltala målgruppen.

 

Närproducerade råvaror i storkök

Alain Grenard fick i uppdrag av politiken att kartlägga vilka råvaror som fanns i en radie av 15 mil från Karlstads kommungräns. Syftet var att “skapa en ökad känsla och kännedom för de lokala producenternas råvaror och lära sig att arbete med dem på rätt sätt och på sikt öka andelen närproducerade livsmedel i skolköken”. Ca 15 kommuner i Värmland ville vara med i denna kartläggning och två kockar från varje kommun valdes ut för att genomföra ett antal studiebesök hösten 2017. Under studiebesöken hittade kockarna restprodukter som slängdes men där man såg att detta skulle kunna tas hand om i skolköken. några exempel var lammlever och vassle och även delar av mjöl med högre glutenhalt. Kockarna har under 4 dagar haft praktiska dagar där de lagat mat på dessa råvaror och skapat recept som skulle kunna vara passande i verksamheterna. Det planeras att göra en bok med dessa recept kopplat till historien om den gård och råvara som receptet utgått ifrån.

Green Room

Green Room är en egen del av skolrestaurangen på Älvkullegymnasiet där bara vegetarisk mat serveras. Green Room invigdes i mitten av mars och tanken är att locka eleverna lite extra och ge de vegetariska alternativen ett större utrymme. Reaktionerna från eleverna och föräldrarna har varit positiva säger kostchef Alain Grenard som är grundaren till Green Room. Han är noga med att berömma kökschefen Marcus Rasmusson som är den drivande och engagerade personen bakom den fantastiska maten. Ca 300 av skolans 1200 elever väljer maten från Green Room. Ett vegetariskt alternativ finns också kvar på den vanliga buffén varje dag.

Älvkullegymnasiet tillsammans med tre andra skolor i Karlstad är med i ett pilotprojekt i samarbete med WWF, där de serverar speciella rätter (“one planet plate”) där matens klimatpåverkan är framräknad.

Vill du läsa mer om arbetet med klimatsmat i Karlstad, klicka här: Läs mer om klimatsmart mat i Karlstad