Den 23 maj fick vi möjlighet att träffa drygt 150 personer från kommuner i hela Östergötland på en seminarieeftermiddag i Linköping kring äldreomsorgens måltider. Det var Christoffer Cedergren, kostekonom i Linköpings kommun som arrangerat den häftiga eftermiddagen. På plats fanns måltidsverksamheter med chefer, menyplanerare och kockar samt vård- och omsorgsverksamheter med chefer, omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal.  Hela måltidskedjan!

Anna-Karin Quetel berättade om de nya råden och därefter workshopade varje verksamhet vidare på vad råden betyder för dem och hur måltidsarbetet kan utvecklas framöver.  Flera frågor och kommentarer lyftes. Bland annat att de nya råden utmanar nuvarande strukturer och att många delar kan vara svåra att leva upp till i exempelvis ett mottagningskök eller i en verksamhet med dålig kontakt mellan måltids- och omsorgsverksamheten. Samtidigt konstaterades att det är dags att agera, att det går att göra förändringar både här och nu och på lång sikt. Ingenting är omöjligt och även ett mottagningskök kan erbjuda många möjligheter som kanske inte alltid tas tillvara.

Det är häftigt när ett rum fylls av alla dessa nyckelspelare och ta del av alla de diskussioner som tar fart. Innan vi avslutade för dagen hade Christoffer förberett några frågor som besvarades av deltagarna genom deras mobiltelefoner och presenterades live på skärmen. Några exempel som kom upp på två av frågorna var:

Vad kan jag göra redan imorgon på jobbet?

 • Involvera kollegor
 • Aptitretare
 • Samarbeta kring måltidssituationen
 • Utredning, Senior Alert
 • Inspirera medarbetare
 • Motivera, entusiasmera kolleogr
 • Berätta om den här eftermiddagen
 • Baka
 • Piffa till, göra aptitligt
 • Matigare mellanmål
 • Mer aktiviteter och mellanmål, få med boende i köksarbetet
 • Små saker som sätter guldkant
 • Informera kollegor och börja servera små men fler måltider

Vad behöver vi förändra på ett år?

 • Riktlinjer för mellanmål
 • Uppföljning
 • Uppdatera vår lokala kost- och måltidspolicy och skapa rutiner inkl dokumentation
 • Matsedelsplanering
 • Skicka utvärderingslappar med måltiderna, återkoppling
 • Få in valmöjlighet, vården borde få höra föreläsningen
 • Ökat samarbete
 • Utbildning
 • Kommunikation mellan kök och avdelning
 • Minimera ensamhet
 • Se över bemanning
 • Lyssna mer till gästen
 • Tänka positivt
 • Nya rutiner. Planering och samarbete.

Vilken eftermiddag! Fantastiskt vad som kan hända på två timmar i Linköping!

De bilder som Livsmedelsverket visade finns på vår webbplats: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/nationellt-kompetenscentrum/dokumentation

Vi kommer gärna ut på fler liknande eftermiddagar. Hör av er om ni i er region vill arrangera något liknande!